bestratingswerken Hoogstraat en planning week 17 mei

De bestratingswerken in de Hoogstraat fase 1 zijn in volle uitvoering. Hieronder vind je de planning voor deze week:

Week 20: 17 - 21 mei  

  • Start van de rioleringswerken (DWA = Droog Weer Afvoer) in de Kloosterstraat. Deze werken starten vanaf café De Reynaert.
  • Verderzetten huisaansluitingen Hoogstraat fase 3, richting Kloosterstraat.
  • Verderzetten funderingswerken Augustijnerstraat.
  • Afronden bestratingswerken Hoogstraat fase 1.
  • Start bestratingswerken Augustijnerstraat.
  • Start funderingswerken Merisstraat.
  • Afwerken van de speelzone op het Vrijthof.
  • Vernieuwing van de openbare verlichting in de Opitterstraat en Hoogstraat.
  • Er wordt een ploeg ingeschakeld die start met het afwerken van o.a. de keldergaten, aansluitingen opritten, riooldeksels, deksels van de huisaansluitingsputjes, ...