bestratingswerken vorderen + planning komende weken

Met een week uitstel verplaatsen de bestratingswerken zich deze week naar de Merisstraat en Augustijnerstraat. Onderaannemer ABW is reeds gestart met de bestrating van de Augustijnerstraat en zal zaterdag 29 mei het beklinkeren van deze beide straten verderzetten. 

Week 21: 24 - 29 mei  

 • Plaatsen van de verzinkbare paal in de Augustijnerstraat.
 • Start van de huisaansluitingen riolering in de Kloosterstraat.
 • Funderingswerken Hoogstraat fase 3 (kruispunt Vaesstraat/Vrijthof). 
 • Afwerken van de aansluiting Opitterstraat/Grauwe Torenwal waardoor de doorgang tijdelijk onderbroken is.
 • Afwerken van o.a. de keldergaten, aansluitingen opritten, riooldeksels, deksels van de huisaansluitingsputjes, ... en opruimen van de straten die reeds vernieuwd zijn.
 • Vernieuwing van de openbare verlichting in de Opitterstraat en Hoogstraat.
 • Afwerking van de speelzone op het Vrijthof. Voor deze werken is de doorgang tussen de tent en de kerk volledig afgesloten.
 • Bestratingswerken Augustijnerstraat en Merisstraat (ook op zaterdag 29 mei). Voor deze werken zijn op diverse locaties grote hoeveelheden klinkers geplaatst (o.a. op het Vrijthof). Deze klinkers worden vrijdag naar het kruispunt Augustijnerstraat/Meinestraat/Merisstraat verplaatst, om van daaruit te gebruiken in de Merisstraat.

Week 22: 31 mei - 4 juni 

 • Vernieuwing van de openbare verlichting (grondspots) aan de kerk.
 • Bestratingswerken Hoogstraat fase 3 (kruispunt Vaesstraat/Vrijthof). De wandelverbinding aan de zijde van De Potter zal hierdoor tijdelijk onderbroken zijn.
 • Start van de grond- en funderingswerken Hoogstraat fase 3, vanaf De Potter richting het Kruitvat.
 • Verderzetten van de huisaansluitingen riolering in de Kloosterstraat. Deze werken zullen vermoedelijk 4 juni beëindigd zijn. De tijdelijke wandelverbinding zal telkens herstelt en verbeterd worden. Vanwege de vele obstakels zijn/zullen er geen groene matten over de volledige lengte van de verbindingen geplaatst worden. Dit creëert een extra valgevaar voor de passanten. Er zal wel aan bepaalde toegangen, waar het mogelijk is, een groene mat geplaatst worden.
 • Start van de werken aan het monument op het Vrijthof (achterzijde kerk). Vanwege deze werken zal de doorgang tussen de tent en  de kerk afgesloten zijn.

Week 23: 7 - 11 juni 

 • Start van de rioleringswerken Markt fase 1 (vanaf Essec tot aan het kruispunt Markt/Vrijthof. Volgens planning zouden deze werken 1 week duren.
 • Verderzetten van de huisaansluitingen riolering in de Kloosterstraat. Vanwege een korte onderbreking tijdens week 22 zullen deze werken vermoedelijk pas op vrijdag 11 juni beëindigd zijn.
 • Afwerken van de bestratingswerken (keldergaten, inspectieputjes, opritten, ...), in het Oostelijk deel van het centrum.

Week 24: 14 - 18 juni 

 • De bestratingswerken vanaf de Hoogstraat fase 3 in de richting van de Markt (t.h.v. café De Reynaert) zijn in uitvoering. Eerst zal de rijweg beklinkerd worden, nadien de zones naar de kerk, woningen en winkelpanden.
 • De rioleringswerken op de Markt fase 1 zijn grotendeels beëindigd, het laatste stuk zal week 25 uitgevoerd worden.
 • Het plaatsen van de huisaansluitingen riolering op de Markt fase 1 zijn in uitvoering.
 • De funderingswerken en het plaatsen van de straatkolken in de Kloosterstraat zijn in uitvoering.
 • Vrijdag 18 juni zullen de rioolputten op het kruispunt Markt/Vrijthof "aangestort" worden met beton. 

Week 25: 21 - 25 juni 

 • Beëindiging van de bestratingswerken van de Hoogstraat fase 3 en Markt (t.h.v. café De Reynaert).
 • Aan het kruispunt Markt/Vrijthof dient nog een laatste stuk riolering van 10 meter geplaatst te worden.
 • Beëindiging van de funderingswerken in de Kloosterstraat en het plaatsen van de straatkolken.
 • Start van de bestratingswerken van de Kloosterstraat vanaf de Markt (café De Reynaert) in de richting van de Grauwe Torenwal.
 • Beëindiging van de huisaansluitingen riolering op de Markt fase 1.
 • Start van de funderingswerken en het plaatsen van de straatkolken op de Markt fase 1 (tot aan het kruispunt Markt/Vrijthof).

Bouwverlof van 10 juli t/m 1 augustus

Het bouwverlof van aannemer Hoogmartens start vanaf 10 juli en duurt t/m 1 augustus 2021.
Indien de bestratingswerken t.h.v. het kruispunt Markt/Vrijthof op vrijdag 9 juli niet beëindigd zijn, zal onderaannemer ABW mogelijk deze werken afwerken van 12-14 juli.