concessiehernieuwingen begraafplaats Witte Torenstraat

Een begraafplaats voor een overleden familielid ‘huur’ je standaard voor 20 jaar. Na afloop van deze grafconcessie, heb je als nabestaande de mogelijkheid om te verlengen voor een bijkomende periode van 20 jaar. Via deze weg wil onze dienst burgerzaken een oproep doen aan alle mensen die instaan voor een graf op de begraafplaats in Bree centrum. De niet-geconcedeerde graven worden in 2021 namelijk ontruimd.

Groot aantal verlopen concessies
Na een administratieve controle bleek dat er maar 38% van de graven van het kerkhof in de Witte Torenstraat geconcedeerd zijn. Het grote merendeel heeft dus geen lopende concessie meer. We willen deze situatie rechtzetten door de nabestaande te laten weten dat de huur van deze graven in het komende jaar verlengd kan worden. Wanneer dit niet langer gewenst is, kunnen de graven ontruimd worden en zullen er ook heel wat verwaarloosde graven verdwijnen.

Aanduidingsplaatjes
Vanaf 1 maart 2020 zal ieder graf waar momenteel geen concessie op rust duidelijk aangegeven worden met een plaatje. Er zal ook een algemene lijst worden uitgehangen aan de ingang van de begraafplaats. Deze plaatjes zullen gedurende een gans jaar aan ieder niet-geconcedeerd graf blijven staan ter herinnering van het aflopen van de concessie. Nabestaanden van overledenen die de concessie willen hernieuwen kunnen dit dus doen tot  1 maart 2021. 
Bij een geconcedeerd graf heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een ontgraving en herbegraving op een ander kerkhof, bijvoorbeeld op de Kluis op de Vostert.

Ontruiming
Na deze periode ontruimen we de graven waar geen concessie meer op rust. De overblijfselen zullen worden begraven in een gemeenschappelijk graf. De namen van de overledenen worden aangebracht op een herdenkingszuil bij dit gemeenschappelijk graf. Uiteraard zullen deze werken uiterst sereen en met het nodige respect worden uitgevoerd.

Aanvraag concessie
Nabestaanden hebben tot 1 maart 2021 de mogelijkheid om voor de niet-geconcedeerde graven een concessie aan te vragen. De aanvraag tot concessie moet schriftelijk gericht worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Kostprijs
De kostpijs is steeds afhankelijk van het type begraving. Op de begraafplaats in Bree centrum heb je deze 3 mogelijkheden.

  • Graf: € 400 voor een periode van 20 jaar
  • Kindergraf: € 300 voor een periode van 20 jaar
  • Urne in columbariumnis: € 150 voor een periode van 20 jaar
  • Grafkelder: € 700 voor een periode van 50 jaar per breedte van 1,20 meter

Met vragen over de concessie van het graf van een nabestaande, kan je steeds terecht bij onze dienst burgerzaken.