Kijk! Ik fiets!

kijk! ik fiets

De buurtsportdiensten organiseren in de zomer van 2021 een fietsles om kinderen te leren fietsen op twee wielen. Een ervaren lesgever begeleidt de fietsles en geeft nuttige tips. De bedoeling is om op het einde van een les alle kinderen op twee wielen naar huis te zien fietsen, met hun fiets-diploma in de hand.

Lees meer