nieuwe planning voor centrumwerken ifv lockdown

De lockdown heeft ons doen besluiten om zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren, opdat middenstand, horeca en klanten zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Dat betekent dat de eerdere planning wordt aangepast zoals hier beneden weergegeven. Gelieve er ook rekening mee te houden dat onderaannemer APK alvast komende zaterdag 21 november zal doorwerken om zo goed mogelijk op schema te kunnen blijven.

Aangepaste planning:

Opitterstraat

We zijn nu bezig met de nutswerken in de Opitterstraat.  De riolering volgt op 13 januari.  Eens de buizen in de grond verdwijnen, start men met de bestrating.  Einde is voorzien voor +/- 17 maart.

Hoogstraat 

We zijn tegelijkertijd bezig met de Hoogstraat (fase 2): riolering, gevolgd door nutsmaatschappijen.  De bestrating (laatste fase) van de Hoogstraat fase 2 én fase 1 (met name tot de Stationswal) loopt ten einde op +/- 15 februari.

Vrijthof

Op 7 december start werf nummer 3: met name het Vrijthof (= ruim 1,5 maand vroeger dan gepland).  De afwerking van het Vrijthof is voorzien voor begin maart.

Voorjaar

In het voorjaar volgen dan Augustijnerstraat en Merisstraat om dan einde maart te kunnen aansluiten op de Kloosterstraat.  In de Kloosterstraat (+ eerste stukje Markt) vangen eerst de nutsmaatschappijen aan, die afgelost worden door aannemer Hoogmartens.  Einde is voorzien net voor het bouwverlof van de zomer in 2021.  De timing voor de werken in de Gerdingerstraat en in de Nieuwstadstraat wordt later gecommuniceerd.

Info en vragen

Heb je vragen over de centrumwerken? Mailen kan steeds naar centrumwerken@bree.be. Afhankelijk van de inhoud van je vraag, stemmen wij af met de juiste contactpersoon en mailen of bellen je terug.

Je kan ook zonder afspraak terecht bij infopunt centrumwerken op Markt z/n elke dinsdag, van 13.00 u tot 15.00 u. Het is mogelijk om buiten het spreekuur een telefonisch of persoonlijk overleg aan te vragen. Je dient hiervoor een afspraak te maken via centrumwerken@bree.be.