update 24 april m.b.t. de coronamaatregelen

Op vrijdag 24 april zat de nationale veiligheidsraad opnieuw samen om te beslissen over de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ze stelden daarin hun exitstrategie voor. Deze strategie blijft steeds onder voorbehoud en wordt bijgesteld waar nodig. Als het virus terug zou opflakkeren, kan het zijn dat er een stap terug wordt gezet.

t.e.m. 3 mei

De huidige maatregelen blijven nog steeds van kracht tot en met 3 mei 2020. Dat wil zeggen dat enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan, sporten of wandelen mag enkel in gezinsverband of met één andere vriend(in), samenscholingen zijn verboden en er moet steeds 1.5 m afstand bewaard worden t.o.v. andere mensen.

Het openbaar vervoer zal het aanbod vergroten om tegen 4 mei klaar te zijn. Het is sterk aanbevolen om met je eigen middelen te verplaatsen, zodat er op het openbaar vervoer plaats is voor mensen die dit het meest nodig hebben. Ook piekuren moeten vermeden worden.

Een afbouwplan wordt gradueel ingevoerd. Vooraleer naar een volgende fase wordt overgegaan, zal er een monitoring plaatsvinden. Men zal dus eerst kijken naar de verspreiding van het virus en druk op ziekenhuizen

vanaf 4 mei

Vanaf 4 mei is het verplicht een mondmasker (of alternatief dat neus en mond bedekt) te dragen op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. Mondmaskers zijn ook verplicht op het werk wanneer de social distancing (1.5 m afstand) niet gerespecteerd kan worden.

Elke inwoner ontvangt 2 filters voor stoffen maskers die zelf gemaakt zijn, gekocht of geleverd. Dit wordt momenteel nog bekeken door overheden en de gemeente). Een patroon en uitleg om zelf een mondmasker te maken kan je hier terugvinden.

Bedrijven kunnen terug opstarten, mits naleving van bestaande richtlijnen. Telewerken blijft nog steeds de norm. Een gids is opgesteld met richtlijnen voor werksituaties en de heropstart van de economie. De regels voor winkels en horeca veranderen niet in deze fase, enkel textielwinkels mogen opengaan om maskers te maken.

De lessen blijven opgeschort.

vanaf 11 mei

Indien de cijfers blijven dalen, kunnen alle winkels opengaan zonder discriminatie op basis van  grootte of sector. De voorwaarden worden deze week nog verder bepaald. Het uitoefenen van contactberoepen (bv. kapper) is nog niet toegelaten.

Alle veiligheidsmaatregelen blijven van kracht: social distancing, goede handhygiëne, blijf thuis als je je ziek voelt.

vanaf 18 mei

Na gunstige evaluatie kunnen musea heropenen (onder voorwaarde), kunnen huwelijken en begrafenissen in iets groter gezelschap plaatsenvinden en kunnen fysieke activiteiten buiten (zoals wandelen of fietsen) uitgebreid worden naar meer dan 2 personen.

Er wordt ook bestudeerd onder welke voorwaarden contactberoepen hun activiteit kunnen hernemen, en de mogelijkheid van privébijeenkomsten thuis wordt bekeken.

Eendagsexcursies in het binnenland kunnen overwogen worden na overleg, dit geldt ook voor tweede verblijven

Scholen zullen officieel vanaf 18 mei stapsgewijs opengaan. Vanaf 15 mei zal men enkele dagen ‘proefdraaien’. Voor de kleuterschool zullen de lessen geschorst blijven tot eind mei. In de basis- en middelbare school, zullen de lessen herstarten voor telkens 3 leerjaren in het lager en 3 leerjaren in het middelbaar onderwijs. Het zal een combinatie van thuiswerk en onderwijs op school zijn. De focus ligt op het eerste en tweede leerjaar en het zesde leerjaar en praktijkgerichte opleidingen.

Scholen zullen blijven fungeren als opvang, voor ouders in essentiële beroepen maar ook voor ouders die gaan werken en geen andere opvang hebben. Alle leerlingen boven 12 jaar dragen een mondmasker of alternatief, alsook de begeleider of leerkracht. Handen wassen wordt rode draad doorheen de lesdag.

ten vroegste 8 juni

Er wordt gekeken naar een eventuele geleidelijke heropening van restaurants en later ook van cafés en bars.

Zomerkampen, stages, reizen, toeristische attracties moeten bekeken worden.

Kleinere evenementen in openlucht kunnen eventueel toegelaten worden (geen massa-evenementen). De situatie moet verder opgevolgd  worden.

testing & tracing

Wie wordt getest? Iedereen die symptomen vertoont en van wie een dokter vermoedt dat men geïnfecteerd is, iedereen die wordt blootgesteld aan het virus op het werk en iedereen die in contact is geweest met iemand die het virus heeft. De testcapaciteit wordt de komende weken opgedreven tot 45.000 testen per dag.

Personen die in contact zijn geweest met iemand die het virus heeft, worden vanaf de eerste fase van de afbouw zoveel mogelijk gecontacteerd door een contactcenter.

vragen over de werking onze stadsdiensten?

Onze gebouwen zijn gesloten maar je vindt onze dienstverlening ook online via de navigatieknoppen of via het e-loket. Onze medewerkers helpen je van thuis uit verder. De mailadressen per dienst vind je hier. Je kan terecht op het centrale nummer 089 84 85 00, van maandag tot vrijdag tussen 8.30 u en 12.30 u en 14.00 u en 16.30 u. Mailen kan naar centralebalie@bree.be.

meer informatie en laatste updates: