update centrumwerken

Het heeft enige tijd geduurd, maar de globale planning/werkmethode voor de Markt zone 2, Gerdingerstraat en Nieuwstadstraat is uitgewerkt.

Omdat aannemer APK, die in opdracht van de nutsbedrijven (Fluvius, De Watergroep en Proximus) werkt, na het bouwverlof maar één ploeg inzet voor de werken aan de nutsleidingen in de Gerdingerstraat en Nieuwstadstraat, diende de werkwijze en planning volledig herzien te worden. De voorbije 2 weken is in overleg met de nutsbedrijven en APK getracht om alsnog een tweede ploeg ter beschikking te krijgen, dit is echter niet gelukt omdat aannemer APK onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft.

Als gevolg van deze beslissing, zullen de werken in de Nieuwstadstraat, die als laatste straat van de centrumwerken wordt uitgevoerd, pas starten begin september en quasi afgewerkt zijn tegen einde november 2021.

Globale planning Markt zone 2, Gerdingerstraat en Nieuwstadstraat

Week 28: 12 - 16 juli

 • Opbraak van de voetpaden aan beide zijden van de Gerdingerstraat door Hoogmartens in functie van aanleg noodleidingen door de Watergroep. Deze werken starten op maandag 12 juli en zullen vermoedelijk 2 tot 3 dagen duren. Tijdens deze werken is er (overdag) geen doorgaand verkeer in de Gerdingerstraat mogelijk.
 • Ondertussen worden in zone 1 van de Markt en rond de kerk nog verhardingen aangelegd/afgewerkt door ABW.

Week 29: 19 - 23 juli

 • Aanleg noodleidingen waterleiding aan beide zijden van de straat in Gerdingerstraat door APK in opdracht van de Watergroep. Deze werken zullen maximaal 1 week duren. Tijdens deze werken is er (overdag) geen doorgaand verkeer mogelijk in de Gerdingerstraat.
 • Er wordt vanaf 19 juli een laad-en loszone voor de handelaars van de Nieuwstadstraat voorzien op de Ter Rivierenwal. Verderop in deze Update meer hierover.

Week 30: 26 - 30 juli

 • Er zullen geen werken in uitvoering zijn.
 • Doorgaand verkeer is mogelijk in de Gerdingerstraat en Nieuwstadstraat.

Week 31: 2 - 6 augustus       

 • Hoogmartens start met de opbraak van het kruispunt Markt / Gerdingerstraat / Nieuwstadstraat in functie van aanpassingswerken nutsbedrijven.
 • APK start aansluitend in opdracht van de nutsbedrijven met aanpassingswerken ter hoogte van dit kruispunt (+/- 3 à 4 dagen werk).
 • Vanaf de uitvoering van deze werken is er geen doorgaand verkeer in de Gerdingerstraat / Nieuwstadstraat meer mogelijk. 

Week 32: 9 - 13 augustus 

 • APK start met de aanleg van een nieuwe waterleiding voor De Watergroep en aanleg van nutsleidingen voor Fluvius en Proximus in de Gerdingerstraat. Deze werken, aanleg en overkoppelingen, zullen vermoedelijk duren tot einde augustus 2021.
 • Hoogmartens zal vanaf 9 augustus terug aanvatten met de aanleg van de riolering in de Markt zone 2. Deze werken zullen 1 à 2 weken in beslag nemen. Tijdens de rioleringswerken op de Markt zone 2 blijven de voetpaden liggen.

Week 33: 16 - 20 augustus 

 • Verderzetting van de aanleg en overkoppelen van een nieuwe waterleiding voor De Watergroep en aanleg van nutsleidingen voor Fluvius en Proximus in de Gerdingerstraat door APK. 
 • Verderzetting van de aanleg van de riolering, gevolgd met het realiseren van huis-en kolkaansluitingen in de Markt zone 2. Tijdens het realieren van de huisaansluitingen worden de voetpaden plaatselijk verwijdert.

Week 34: 23 - 27 augustus 

 • Start van het aanleggen van de riolering in de Gerdingerstraat door Hoogmartens. Als gevolg hiervan is de bereikbaarheid van de handelszaken in de Gerdingerstraat moeilijk.
 • Realiseren van huis-en kolkaansluitingen in de Markt zone 2. 

 Week 35: 30 augustus - 3 september

 • Verderzetten van het aanleggen van de riolering in de Gerdingerstraat door Hoogmartens.
 • Hoogmartens start op de Markt en in de Nieuwstadstraat met het bouwrijp maken van de straat voor de werken in opdracht van de nutsbedrijven (opbreken van de voetpaden). Voor de Nieuwstadstraat is voorzien dat het voetpad aan de zijde van slagerij Van Deursen eerst wordt opgebroken. De bestrating van de rijweg en het voetpad aan de zijde van MIE Kindermode blijven in deze fase nog liggen.
 • APK vat ter hoogte van de Markt (Gouden Haring) de werken voor de aanleg van nutsleidingen (in het voetpad) aan om zo door te schuiven naar de Nieuwstadstraat (zijde slagerij Van Deursen), waar de aanleg aan beide zijden van de straat moet gebeuren. Deze werken, aanleg en overkoppelingen, zullen vermoedelijk duren tot einde september / half oktober 2021.
 • Hoogmartens start in de Gerdingerstraat met grond- en funderingswerken.

 Week 36: 6 - 10 september

 • Verderzetting van de werken voor de aanleg van nutsleidingen door APK op de Markt zone 2 en Nieuwstadstraat.
 • De grond- en funderingswerken worden verdergezet en er wordt gestart met de aanleg van de verhardingen in Gerdingerstraat en de Markt zone 2.

Week 37: 13 - 17 september

 • Verderzetting van de werken voor de aanleg van nutsleidingen door APK in de Nieuwstadstraat.
 • Aanleg van de verhardingen in Gerdingerstraat en de Markt zone 2.

Week 38: 20 - 24 september

 • Verderzetting van de werken voor de aanleg van nutsleidingen door APK in de Nieuwstadstraat.
 • Afwerken van de verhardingen in Gerdingerstraat en de Markt zone 2.

 Week 39: 27 september - 1 oktober

 • Hoogmartens start met de aanleg van de riolering en het maken van  huis- en kolkaansluitingen in de Nieuwstadstraat.
 • Beëindiging van de bestratingswerken op de Markt zone 2 en Gerdingerstraat, waardoor de bereikbaarheid van de handelaars in de Nieuwstadstraat terug "iets" zou verbeteren.
 • Leveranciers van de handelaars Nieuwstadstraat kunnen laden en lossen op het kruispunt Markt / Nieuwstadstraat / Gerdingerstraat.

Vanaf 4 oktober tot +/-  einde november 2021

 • Verderzetten van de aanleg van de riolering, het maken van  huis- en kolkaansluitingen, grond- en funderingswerken en bestratingswerken in de Nieuwstadstraat.
 • De timing van deze werken is afhankelijk van alle werken die in augustus en september worden uitgevoerd, en kan bijgevolg nog niet gedetaileerd weergegeven worden.

Laad- en loszone Ter Rivierenwal

De laad- en loszone op de Ter Rivierenwal wordt aangelegd met de rijrichting mee, om het aan- en afrijden te vergemakkelijken. Op deze manier is er geen conflict met het fietspad, de wandeloversteek en vormt de laad- en loszone geen belemmering voor het werfverkeer.
 
De bestaande paaltjes worden verwijderd. De laad-en loszone wordt afgebakend door wegneembare paaltjes die elke vrijdag omgezet worden voor de markt. De zone wordt gemarkeerd door een bord en signalisatie op de rijweg.

Aan de handelaars wordt gevraagd hun leveranciers over deze laad-en loszone te informeren. Vanaf 19 juli wordt de laad -en loszone Ter Rivierenwal in gebruik genomen.

Vragen en/of problemen:

 • Met vragen en/of problemen i.v.m. de centrumwerken kan men bij voorkeur terecht op centrumwerken@bree.be of telefonisch contact opnemen met de centrale balie (089/84 85 00) indien het een (dringend) probleem is. 
 • De werfleider van aannemer Hoogmartens, Kristof Truyen, kan men ingeval van een probleem eveneens aanspreken. Het werfbureel van aannemer Hoogmartens is gevestigd in het voormalige winkelpand van I. Vér, in de Hoogstraat 36.
 • Iedere dinsdag tussen 13.00 u en 15.00 u is het infopunt centrumwerken geopend in het oudste stadhuis (naast de Oxfam winkel). Men kan hier zonder afspraak terecht met alle vragen i.v.m. de centrumwerken.