update centrumwerken 23/4 - 30/4

De voorbereidende werken voor de nutsmaatschappijen in de Kloosterstraat zijn vorige week met gestart met enkele onvoorziene moeilijkheden, waardoor de straat er deze week niet zoals gepland bijligt. Fluvius zet via hun aannemer APK extra ploegen in om deze hinder op korte termijn weg te werken.

 

 

Week 16: 19 - 23 april   

 • Afronden rioleringswerken Augustijnerstraat. Bij de aansluiting van deze riolering op de Grauwe Torenwal, dient een bijkomende put geplaatst te worden op het kruispunt van de ventweg. Deze werken waren niet gepland. Er is een tijdelijke nieuwe toegang tot de ventweg gecreëerd zodat de parkings bereikbaar blijven.
 • De rioleringswerken (RWA) Hoogstraat fase 3, vanaf De Potter richting Kloosterstraat zijn gestart. In tegenstelling tot de communicatie via de stadsdiensten eerder deze week, is tijdens de wervergadering van 21 april beslist om toch zoals gepland van de Hoogstraat naar de Kloosterstraat te werken. Dankzij de inzet van extra ploegen zullen de onverwachte problemen met de vervanging van de waterleiding in de Kloosterstraat, niet leiden tot een wijziging van de planning.
 • Vrijdag 23 april zal de koppeling van de middenspanning in de Hoogstraat, ter hoogte van De Potter, gerealiseerd worden. Vanwege deze werken is de wandelverbinding van de Kloosterstraat/Markt naar de Hoogstraat t/m vrijdag onderbroken aan de zijde van De Potter. Passanten dienen via de Markt en het Vrijthof naar de Hoogstraat te wandelen.
 • Vervanging van de waterleiding in de Kloosterstraat.
 • Tijdens het uitvoeren van een aantal verplichte testen van de nieuwe riolering in de Hoogstraat fase 1, is gebleken dat een "luchtproef" niet goed is. De oorzaak en juiste locatie van het probleem zijn nog niet gekend. De firma die deze testen uitvoert zal maandag 26 april verder onderzoek uitvoeren om de oorzaak te achterhalen. De geplande funderingswerken zijn uitgesteld tot week 17.
 • Afwerken Opitterstraat.
 • Aanplanten van de bomen en leilinden in de Opitterstraat.
 • Afwerken van de openbare verlichting op het Vrijthof.

Week 17: 26 - 30 april   

 • Verderzetten van de rioleringswerken (RWA) Hoogstraat fase 3, vanaf De Potter via de Markt naar de Kloosterstraat.
 • Opsporen en herstelling van het probleem aan de nieuwe riolering in de Hoogstraat fase 1. Aansluitend het plaatsen van de waterkolken en funderingswerken. De bestratingswerken zijn gepland van 3 t/m 7 mei. De resterende bestratingswerken aan de Opitterstraat worden aansluitend uitgevoerd.
 • Overnemen van de huisaansluitingen (water) in de Kloosterstraat, waarna aan beide zijden van de straat een met Heras hekken afgesloten wandelverbinding gemaakt zal worden, uitgevoerd in minder hinder steenslag.
 • Afwerken van de openbare verlichting in de Opitterstraat.