update planning Kloosterstraat

Tijdens het opbreken van de verharding voor de start van de rioleringswerken, gepland op 19 april, heeft de aannemer vastgesteld dat de waterleiding in de Kloosterstraat pal bovenop de oude riolering ligt.  Men kan geen rioleringswerken uitvoeren zonder deze waterleiding te vernieuwen. 

Dat betekent dat de aannemer eerst in de richting van de Markt verdergaat, vooraleer hij de rioleringswerken in de Kloosterstraat kan uitvoeren.  In die tussentijd zal de Watergroep de waterleiding in de Kloosterstraat vernieuwen, zodat men erna zonder zorgen kan de rioleringswerken kan starten.

Om deze onvoorziene werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet het voetpad aan de kant van Schoenen Pareyn opgebroken worden en zullen de voetgangers via een alternatief kunnen wandelen en dus passeren.

Dankje voor jullie begrip.