wijziging in teststrategie vanaf 23 november

Vanaf 23 november 2020 wijzigt de teststratiegie: alle asymptomatische hoogrisicocontacten worden terug getest via PCR, op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact. 

In de praktijk betekent dit:

  • dat hoogrisicocontacten van een besmette persoon die zelf geen symptomen vertonen, via de contacttracing een code voor staalname zullen verkrijgen;
  • dat indien het hoogrisicocontact plaats vond in een collectiviteit (bv. scholen of bedrijven), de coördinerend arts van de collectiviteit verantwoordelijk is voor het genereren van deze code;
  • dat burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland een PLF dienen in te vullen die het gelopen risico evalueert. Wanneer zij op basis van hun gedrag tijdens hun buitenlands verblijf getest moeten worden, ontvangen ook zij de activatiecode per sms;
  • dat buiten deze gevallen uiteraard ook een huisarts nog steeds een activatiecode kan aanmaken op basis van zijn eigen risico-analyse of voor die gevallen waar bovenvermelde werkwijze niet gevolgd kon worden. 

Met deze code kan men naar een triage- en staalafnamecentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt, op dag 7 beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact of terugkeer naar België. Daarvoor maakt men best een reservatie via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be. Daar is ook de mogelijkheid voorzien om de test te linken aan de 17-cijferige code die gegenereerd wordt door de app Coronalert. Dat garandeert dat het testresultaat ook ontvangen wordt in de app, wat noodzakelijk is om onbekende hoogrisicocontacten via de app te kunnen verwittigen.

Resultaten test

Indien deze test positief is, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen. Indien deze test negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine. Het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen na de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel) wordt wel benadrukt. 

Indien geen test wordt afgenomen (bv. een kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid. 

Zelf quarantaine-attest downloaden

Via de website mijngezondheid.belgie.be kunnen asymptomatische hoogrisicocontacten een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden, en ook het resultaat van hun test raadplegen. Deze procedure moet de administratieve druk op de huisartsen verlichten. 

De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest blijft 10 dagen om alle situaties te kunnen ondervangen. Dit impliceert voor de burgers die een hoogrisicocontact gehad hebben, of terugkeren uit een rode zone in het buitenland met een risicovoller gedrag, dus ook een quarantaine van ministens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7 dus).