De volledige make-over van ons centrum gebeurt straat per straat. Ons verouderd rioleringsstelsel wordt telkens volledig gemoderniseerd. De nieuwe toplaag die daarna volgt is een grote stap vooruit op gebied van gebruiksgemak en verkeersveiligheid. We startten deze zomer met werkzaamheden aan de bovenzijde van ons centrum, met name in de Hoogstraat. De doorlooptijd om alle straten binnen de kleine ring op deze manier te vernieuwen wordt geschat op 400 werkdagen. De totale afwerking en groenaanleg is dus voorzien in oktober 2021, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals weersverlet of corona.

Voortschrijdend inzicht

Na de eerste fase Hoogstraat deel 1, Meinenstraat en Vaesstraat, werd de planning met voortschrijdend inzicht bijgesteld. Dit betekent dat we bepaalde inzichten konden verwerven tijdens de aanpak van deze eerste straten, die zullen helpen om de efficiëntie van de werkwijze voor de volgende straten te verhogen. Dit komt onder andere door de afwijkende ligging van kabels en leidingen in realiteit ten opzichte van de plannen. Dankzij de eerste werkzaamheden is er nu bijkomende informatie beschikbaar over de effectieve aansluitingen op het rioleringsnet. De wegenwerkenploeg maakt ook steeds de afweging tussen iets tijdelijk voorbereiden of ineens de definitieve aanleg voorzien.

Wijziging volgorde 

De nieuwe planning van de volgorde ziet er nu als volgt uit:

volg

 

Merk op dat de volgorde van de straten dus gewijzigd werd ten opzichte van eerdere berichten in de zomer.
Tijdens het openbreken van de straat die aan de beurt is, wordt telkens rekening gehouden met de mobiliteit en bereikbaarheid van ons centrum in de steigers.