wijzigingen test- en contactstrategie

Naar aanleiding van de stijgende coronacijfers zijn er de laatste dagen heel wat wijzigingen geweest op vlak van test- en contactstrategie.

Bij sommige labo’s ontstonden namelijk problemen om binnen aanvaardbare termijnen de resultaten van PCR-testen ter beschikking te stellen, wat het beleid van testen en contactopvolging onder druk plaatst. Bovendien staat ook de huisartsengeneeskunde sterk onder hoge druk door de combinatie van de gewone patiëntenzorg en de staalafname. 

Daarom is het noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. Onder de coördinatie van het Regeringscommissariaat Corona, in samenwerking met alle betrokken administraties op federaal en deelstatelijk niveau, heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid volgende beslissing genomen.

Prioriteiten op gebied van coronatests

Inzake staalafname en laboanalyse worden volgende prioriteiten bepaald, die ingaan vanaf 21 oktober:

  1. De labocapaciteit op Belgisch grondgebied moet in de eerste plaats ten dienste staan van de volksgezondheid. Labo’s dienen onderstaande prioriteiten altijd voorrang te geven.

  2. De hoogste prioriteit inzake staalafname en laboanalyse ligt ten allen tijde op symptomatische patiënten, met een bijzondere aandacht voor de ernstig zieke patiënten, de gezondheidswerkers en de personen boven 65 jaar en met comorbiditeiten.

  3. De tweede prioriteit betreft de staalafname en laboanalyse bij clusters in collectiviteiten, zowel binnen als buiten de zorg.

  4. De derde prioriteit betreft preventieve screening voor volgende doelgroepen: nieuwe bewoners van ouderenzorginstellingen, nieuwe bewoners met een risicoprofiel (ouder dan 65 of comorbiditeiten) in andere zorgvoorzieningen, mensen die gehospitaliseerd worden

Andere preventieve screening wordt tot en met 15 november opgeschort.

Aanpassing quarantaineperiode

Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald, die ingaan vanaf 21 oktober

De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:

  • Voor patiënten met positieve PCR test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen;
  • Voor personen met positieve PCR test die geen symptomen hebben, begint de 7- daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.
  • De periode van quarantaine voor hoogrisicocontacten die niet getest worden, wordt vastgelegd op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid. De begindag van deze 10 dagen is het laatste hogerisicocontact, of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef. Als deze persoon symptomen ontwikkelt, zal hij vanzelfsprekend worden getest.