gegevens van de aanvrager/gebruiker abonnement
facturatiegegevens
Dit gedeelte dien je enkel in te vullen als de facturatiegegevens niet dezelfde zijn als de contactgegevens hierboven.
gegevens van het voertuig
Hier dien je een foto of scan van de voorkant van het inschrijvingsbewijs van je voertuig bij te voegen.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Hier dien je een foto of scan van de achterkant van het inschrijvingsbewijs van je voertuig bij te voegen.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Welk type abonnement wens je voor dit voertuig?
Je parkeert tussen 8.00 u en 18.30 u van maandag t.e.m. vrijdag voor € 150 per jaar.
Je parkeert tussen 8.00 u en 18.30 u van maandag t.e.m. zondag voor € 225 per jaar.
Je parkeert tussen 18.00 u en 9.00 u van zondag t.e.m. vrijdag. voor € 150 per jaar.
Je parkeert tussen 18.00 u en 9.00 u van maandag t.e.m. zondag voor € 225 per jaar.
Je parkeert 24/24 u van maandag t.e.m. zondag voor € 300 per jaar.
Enkel voor bewoners met een garage of privé-parking in werfzone centrumwerken: Je parkeert kosteloos 24/24 u van maandag t.e.m. zondag zolang de centrumwerken in jouw straat plaatsvinden.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden, tenzij anders vermeld. De opzegging gebeurt door de abonnementhouder voor de vervaldag van het abonnement. Zoniet wordt er een betalingsuitnodiging voor een volgende periode van 1 jaar verstuurd.
De abonnementhouder heeft de algemene voorwaarden van de centrumparking gelezen en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.