aanvraag evenementen 2020

Clubs en verenigingen die evenementen of activiteiten willen organiseren, dienen steeds een corona-draaiboek voor te leggen aan noodplanning@bree.be. In het draaiboek legt de organisatie uit op welke manier de hygiëne- en afstandsmaatregelen die op dat moment gelden gegarandeerd worden tijdens hun activiteit.

Aanvragen kunnen enkel ingediend worden door erkende clubs en verenigingen. Wanneer de eigen sector of federatie een strengere maatregel (zoals afgelasting) oplegt, dient deze gevolgd te worden.

Voor de vaste jaarwerking -met name de reguliere trainingen en competitie van sportclubs of het activiteitenoverzicht van verenigingen- verwachten we een éénmalig draaiboek waarbij de aanpak beschreven wordt die bij alle trainingen en competities of samenkomsten zal worden toegepast. Dit onder voorbehoud van verstrenging (of versoepeling) van de federale richtlijnen.

Het corona-draaiboek om goedkeuring aan te vragen benoemt deze zaken:

Activiteit

 • Datum en uur activiteit:
 • Aard activiteit:
 • Locatie activiteit:
 • Doel/noodzaak activiteit:
 • Contactgegevens organisator:
 • Contactgegevens coronaverantwoordelijke (= verantwoordelijk voor naleving maatregelen op dag zelf en telefonisch bereikbaar tijdens mogelijke controle):
 • Aantal deelnemers + manier van registratie:

  Publiek

  • Totaal aantal (waarbij je rekening houdt met max. aantal indoor 200 personen en max. outdoor 400 personen?
  • Manier van beperken van maximum aantal
  • Klopt dit met capaciteit van je gebouw of terrein rekening houdend met 1,5 m afstand tussen sociale bubbels?
  • Manier van registratie deelnemers en publiek
  • Circulatieplan in gebouw/op terrein i.f.v. maximale afstand tussen aanwezigen (in bijlage toevoegen
  • Communiceren mondmaskerplicht

  Hygiëne en afstand in de praktijk

  • Hoe gebeurt de toepassing van afstandsmaatregel tussen bezoekers? (plaatsaanduidingen, staanplaats/zitplaats, naar plaats begeleiden, stewards,…)
  • Hoe gebeurt de toepassing van hygiënemaatregelen? (ontsmetting materialen, handgel, sanitair,..)

  Catering, kantine, horeca

  In geval van drank en catering dien je de Horeca-maatregelen toe te passen op jullie specifieke locatie/infrastructuur :

  • Advies: liefst buiten
  • Advies: liefst aparte flesjes aanbieden
  • Hoeveel vrijwilligers zijn er voorzien voor bediening aan tafel?
  • Capaciteit kantine wanneer je rekening houdt met afstand tussen sociale bubbels
  • Grondplan van tafelindeling met toepassing afstandsregels bezorgen (in bijlage toevoegen)

  Opgelet: wanneer je de tafels inricht volgens horeca-regels, wil dit het volgende zeggen: Enkel leden van 1 huishouden (personen die onder 1 dak wonen) kunnen samen met maximaal 5 extra personen (excl. kinderen onder 12 jaar) aan 1 tafel zitten zonder afstandsregels. Deze 5 extra personen dienen steeds dezelfde te zijn voor de maand september. Dit is het principe van de sociale bubbel. Voor oktober is dit nog niet bepaald.

  In dit kader dien je voor evenementen dus eerder tafels van 1 à 2 personen te voorzien. Vandaar de belangrijke vraag of de kantine het bezoekersaantal aan kan, als je met deze uitgangspunten rond afstand tussen de verschillende toeschouwers en deelnemers rekening moet houden?

  Eventmatrix

  Enkel aan organisatoren van grotere evenementen vragen we om bijkomend de federale eventmatrix in te vullen en het verslag van de scan door te sturen. Je kan dit doen via volgende link: https://www.covideventriskmodel.be/

  • Je maakt eenmalig een account aan
  • D.m.v. een vragenlijst geef je alle info van je event in 
  • De matrix doet een scan van het event
  • Je krijgt als resultaat een kleurcode (groen = positief advies / oranje = bijkomende maatregelen of aanpassing / rood = negatief advies).

  Je voegt het verslag als bijlage toe aan het draaiboek dat je aan de dienst noodplanning bezorgt.


  Goedkeuring

  Het evenement kan enkel doorgaan na een goedkeuring van de gemeentelijke crisiscel. Je ontvangt een bevestigingsmail via noodplanning@bree.be.  Dankjewel om jullie aanvragen zo snel mogelijk door te mailen, ten laatste 4 weken voor de datum van je evenement.