overige bekendmakingen

politieraad

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Dagorde politieraad 21 maart 2019 12/03/2019Dagorde politieraad 21 maart 2019 - met toelichting (pdf)
Agenda politieraad 20 juni 2019 12/06/2020Agenda politieraad 20 juni 2019 (pdf)
Notulen politieraad 20 juni 2019 25/06/2020Notulen politieraad 20 juni 2019 (pdf)
Agenda politieraad 19 december 2019 11/12/2019Agenda politieraad 19 december 2019 (pdf)
Agenda politieraad 18 juni 2020 10/06/2020Agenda politieraad 18 juni 2020 (pdf)
Agenda politieraad 22 oktober 2020 16/10/2020Agenda politieraad 22 oktober 2020 (pdf).
Dagorde politieraad 17 december 2020 10/12/2020Dagorde politieraad 17 december 2020 (pdf)
Dagorde politieraad 18 maart 2021 10/03/2021Dagorde politieraad 18 maart 2021
Dagorde politieraad 16 september 2021 16/09/2021Dagorde politieraad 16 september 2021

parochie en kerk

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Restauratie glas-in-loodramen - Sint-Martinus  Parochiekerk Sint-Martinus - restauratie glas-in-loodramen (pdf)
Restauratie van gevels en daken - Sint-Martinus  Parochiekerk Sint-Martinus - restauratie van gevels en daken (pdf)

 

militaire oefeningen

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

22 maart t.e.m. 2 april 202115/03/202116/03/2021Militaire oefening van 22 maart t.e.m. 2 april 2021 (pdf)

andere

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Afwijking wekelijkse rustdag 2021 - aanpassing14/12/202023/12/2020Afwijking op de wekelijkse rustdag 2021- aanpassing
Afwijking wekelijkse rustdag 202123/11/20201/12/2020Afwijking op de wekelijkse rustdag 2021
Afwijking wekelijkse rustdag 202009/12/201924/12/2019Afwijking op de wekelijkse rustdag 2020 (pdf)
Afwijking wekelijkse rustdag 2020 - Aanpassing goedkeuring29/06/202001/07/2020Afwijking wekelijkse rustdag 2020 - Aanpassing goedkeuring (pdf)
Afwijking wekelijkse rustdag 2020 - Aanpassing goedkeuring - 112/20/202015/10/2020Afwijking wekelijkse rustdag 2020 - Aanpassing goedkeuring - 1
Kennisgevingsrapport PLAN-MER Beleidsplan provincie Limburg25/08/202028/08/2020Kennisgevingsrapport PLAN-MER Beleidsplan provincie Limburg (pdf)
Bekendmaking openbaar onderzoek inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 09/09/2020Bekendmaking openbaar onderzoek inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (pdf)
Bekendmaking begroting 2021 en meerjarenplan 2021-2025 Hulpverleningszone Noord-Limburg30/10/202018/11/2020Begroting 2021 en meerjarenplan
Bekendmaking i.v.m. de loting van de lijst van de gezworenen  19/02/2021Bekendmaking i.v.m. de loting van de lijst van de gezworenen (pdf)
Gemeentelijk rooilijnplan 'Gerkenberg' - definitieve vaststelling06/09/202115/09/2021Gemeentelijk rooilijnplan 'Gerkenberg' - definitieve vaststelling (pdf)