volgende fase centrumwerken in Opitterstraat en Hoogstraat starten in herftsvakantie

In de herfstvakantie starten de volgende fases van de centrumwerken 2020-2021, namelijk Hoogstraat fase 2 en Opitterstraat. Vanaf maandag 2 november 2020 is de Opitterstraat daarom afgesloten voor autoverkeer! De huidige omleiding via de Opitterstaat en Hoogstraat valt bijgevolg weg. Belangrijk voor onze bezoekers: het centrum is in die periode enkel via de Kloosterstaat toegankelijk voor autoverkeer. Parkeren op de kleine ring of in de ondergrondse centrumparking en gebruik maken van de wandelverbindingen naar het centrum is nog altijd de beste oplossing.

Hoogstraat fase 2 (van Wibra t/m Casa Fiori)

 • Start van de werken op 4 november.
 • Eerst wordt de bestrating van de rijweg en parkeerplaatsen verwijderd. De voetpaden aan beiden zijden van de Hoogstraat blijven tot na de kerstvakantie behouden zodat de horeca-en handelszaken vlot bereikbaar blijven.
 • Aansluitend start aannemer Hoogmartens met het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in het midden van de rijweg. Dit zijn ingrijpende werken.
 • Hierna volgen de huisaansluitingen. Hiervoor zal telkens plaatselijk een stuk van het voetpad opgebroken worden en nadien terug dichtgemaakt.
 • In december start men met het leggen van de diverse nutsleidingen. In de werfzone wordt tijdelijk een rijweg gemaakt met "minder hinder”- steenslag.
 • Geen werkzaamheden tijdens het Kerstverlof.
 • Vanaf januari 2021 start men met de wegopbouw (funderings- en bestratingswerken).
 • Einde van de werken in de Hoogstraat fase 2 is voorzien midden februari 2021, onder voorbehoud van wijzigingen door onvoorziene omstandigheden zoals coronamaatregelen of slecht weer.

 

Opitterstraat

Voorbereidende werken

 • Start van de werken op 2 november 2020.
 • Eerst verwijdert men de  bestrating naast de beide gevelzijden van de Opitterstraat, behalve aan de toegangen tot de handelspanden.
 • Daarna volgt het graven van een sleuf aan beide zijden waarin later de nieuwe nutsleidingen zullen geplaatst worden. Gedurende deze periode zullen er werfbruggen aan de toegangsdeuren van de panden geplaatst worden. 
 • Gedurende deze voorbereidende werken blijft centraal in de Opitterstraat een werfpad als wandelverbinding voor de voetgangers beschikbaar.
 • Het einde van deze voorbereidende werken is voorzien voor de tweede week van december.
 • Opdat de handelszaken tijdens de eindejaarsperiode vlot bereikbaar zijn voor wandelaars, wordt de toegankelijkheid met tijdelijke middelen hersteld.
 • Geen werkzaamheden tijdens het Kerstverlof.

Rioleringswerken

 • Vanaf 11 januari 2021 start aannemer Hoogmartens met het volledig verwijderen van de bestrating en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel centraal in de straat. Dit zijn ingrijpende werken waardoor de hinder voor de handelszaken in deze fase groot zal zijn.
 • Hierna volgen de huisaansluitingen.
 • In februari 2021 start men met de wegopbouw (funderings- en bestratingswerken).
 • Einde van de werken is voorzien tussen midden en einde maart 2021, onder voorbehoud van wijzigingen door onvoorziene omstandigheden zoals coronamaatregelen of slecht weer.

 

Bereikbaarheid

 • Vanaf de start van de werken zijn zowel Hoogstraat fase 2 als Opitterstraat beiden afgesloten voor autoverkeer.
 • Bewoners die een parkeerplaats of garage in de Opitterstraat of Hoogstraat gebruiken kunnen voor de duur van de werken in deze straat een tijdelijk en gratis abonnement voor de ondergrondse centrumparking aanvragen via deze link.
 • Leveranciers kunnen met hun voertuig laden en lossen op de Grauwe Torenwal of op het einde van de tijdelijk geasfalteerde Hoogstraat, ter hoogte van parfumerie S. Davids.
 • Vuilniszakken mogen op de dagen dat de ophalingen door Limburg.net voorzien zijn op de Grauwe Torenwal en Markt geplaats worden of  's morgens voor 7.00 u voor de deur waarna ze door aannemer naar deze locaties gebracht worden. Dezelfde regeling geldt voor PMD zakken en Gft containers. Op de Gft containers dien je wel het adres aan te brengen zodat ze juist terug geplaatst kunnen worden.. 

 

Dankjewel voor je begrip voor de onvermijdelijke hinder die deze werken met zich meebrengen. Met vragen kan je steeds terecht in het infopunt (zie contactblokje rechtsboven.)