centrumwerken in de eindejaarsperiode

Momenteel bevinden de werkzaamheden zich in Hoogstraat fase 2 en in de Opitterstraat. Belangrijk voor bezoekers: het centrum is tijdelijk enkel via de Kloosterstaat toegankelijk voor autoverkeer. Tijdens het kerstshoppen zorgen we voor zo goed mogelijk bereikbare panden in de werfzone!

Eindejaarsperiode

Er zijn geen werkzaamheden tijdens het Kerstverlof. Opdat de handelszaken tijdens de eindejaarsperiode vlot bereikbaar zijn voor wandelaars, wordt de toegankelijkheid met tijdelijke middelen hersteld.

Vrijthof

 • December: voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen, opbreken oude fontein, bouw nieuwe fonteinput.
 • Januari: rioleringswerken.
 • Februari en maart: funderings- en bestratingswerken.

Hoogstraat fase 2 (van Wibra t/m Casa Fiori)

 • In december start men met het leggen van de diverse nutsleidingen.
 • In de werfzone wordt tijdelijk een rijweg gemaakt met "minder hinder”- steenslag.
 • Vanaf januari 2021 start men met de funderingsen bestratingswerken.
 • Einde van de werken is voorzien midden februari 2021.

Opitterstraat

 • Vanaf 11 januari 2021 start aannemer Hoogmartens met het volledig verwijderen van de bestrating en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel centraal in de straat. Dit zijn ingrijpende werken waardoor de hinder voor de handelszaken in deze fase groot zal zijn.
 • Hierna volgen de huisaansluitingen.
 • In februari 2021 start men met de funderings- en bestratingswerken.
 • Einde van de werken is voorzien tussen midden en einde maart 2021.

Infopunt wegenwerken

Heb je vragen over de centrumwerken? Mailen kan steeds naar centrumwerken@bree.be. Afhankelijk van de inhoud van je vraag, stemmen wij af met de juiste contactpersoon en mailen of bellen je terug. Je kan ook zonder afspraak terecht bij infopunt centrumwerken op Markt z/n elke dinsdag, van 13.00 u tot 15.00 u. Het is mogelijk om buiten het spreekuur een telefonisch of persoonlijk overleg aan te vragen. Je dient hiervoor een afspraak te maken via centrumwerken@bree.be.