Centrumwerken starten op 4 augustus 2020

Goed nieuws! De wegenwerken in kader van vernieuwing van ons centrum kunnen grotendeels doorgaan zoals gepland. De fasering en planning van de make-over werd een ruime tijd op voorhand gepland en aanbesteed. De start die voorzien werd na het bouwverlof van deze zomer, kan doorgaan, mits enkele aanpassingen. Zo heeft de corona-crisis uiteindelijk weinig impact op dit grootschalige centrumproject.  Op 4 augustus geven we dus de eerste spadesteek! De herinrichting begint aan de ‘bovenkant’ van de kleine Ring bij de Hoogstraat. Vanaf 6 juli mogen jullie alvast voorbereidende werken in de Meinenstraat verwachten.

De totale doorlooptijd van deze werken wordt geschat op ca 400 kalenderdagen, waarna alle straten binnen de kleine ring een volledig nieuw rioleringsstelsel en modern wegdek zullen krijgen. Parkeerplaatsen, fietsenstallingen, voldoende wandel- en belevingsruimte met terrassen, groenelementen, zitplekjes, kunstwerken en kindvriendelijke accenten worden (her)aangelegd. Het ultieme doel: een aantrekkelijk handelscentrum, waarbij toegankelijkheid en gezelligheid hand in hand gaan. 

Zodra de laatste aanpassingen i.f.v. corona-maatregelen helemaal in kaart zijn gebracht, plaatsen wij de uitgebreide info over fasering, timing en andere praktische zaken op onze kanalen. Wij zorgen voor een vlotte voorbereiding met minder hinder en een korte communicatie naar bewoners, handelaars en bezoekers die wegenwerken op hun route krijgen. Dankjewel voor jullie geduld!