Corona-update 20 augustus: bubbel van 5 blijft

Vandaag kwam de nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. Hierbij een overzicht van de nieuwe versoepelingen die ingevoerd worden vanaf eind augustus of begin september. LET OP: dit is de huidige stand van zaken en de informatie waarover we nu beschikken. Wanneer er de komende dagen verduidelijking volgt, zullen we hier zo snel mogelijk over communiceren.

Samenkomen: bubbel van 5 blijft

De regel blijft tot eind september dat je met 5 vaste personen (telkens dezelfde personen) per gezin nauw contact zonder afstand mag hebben. Iedereen mag evenwel vrienden en familieleden zien buiten de bubbel. Maar in dat geval moet je de afstandsregels respecteren en mag je nooit met meer dan 10 mensen tegelijk samen zijn. Die activiteiten gebeuren bij voorkeur in de buitenlucht.

Winkelen

We mogen vanaf komende maandag 24/8 weer met twee mensen gaan winkelen. Er staat ook geen tijdslimiet meer op winkelen. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om te vermijden dat er lange wachtrijen ontstaan. Winkeliers zullen ook zelf kunnen beslissen om individueel winkelen te verplichten.

Cultuur en publieke evenementen

Het maximaal aantal aanwezigen bij evenementen wordt opgetrokken (bij sportwedstrijden, congressen of culturele evenementen) tot 200 mensen binnen en 400 mensen buiten. Het dragen van een mondmasker is hier nog verplicht. 

Koffietafels

Vanaf 24/8 zullen voortaan maximaal 50 mensen toegelaten zijn op een koffietafel na een begrafenis. Op deze bijeenkomsten moeten de regels die van kracht zijn in de horeca gerespecteerd worden.

Opstart scholen

Er werd eerder beslist dat code geel gevolgd wordt en de scholen op 1 september terug voltijds kunnen opstarten. 

  • Kleuters en leerlingen in het lager onderwijs zullen vijf dagen per week naar school kunnen gaan.
  • Ook leerlingen uit het secundair onderwijs zullen voltijds naar school kunnen gaan.
  • Er geldt wel een mondmaskerplicht in de klas voor iedereen vanaf 12 jaar. Tijdens pauzes of sportactiviteiten mogen de maskers af.
  • Ook leerlingen van het deeltijds onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenonderwijs kunnen voltijds starten op 1 september.
  • Voor het hoger onderwijs volgt de beslissing later.

Dit kan na de eerste schoolweek lokaal bijgestuurd worden als zou blijken dat er in een bepaalde gemeente veel besmettingen zouden zijn. Als er lokaal zou moeten overgeschakeld worden naar code oranje, zullen kleuters, leerlingen van de lagere school en leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs nog steeds 5 dagen per week naar school kunnen gaan. Voor leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, het deeltijds (kunst)onderwijs en volwassenonderwijs zou er dan een aangepaste regeling volgen.

Reizen: terugkeer uit rode zones

Er wordt opnieuw opgeroepen om je te laten testen als je terugkeert uit een rode zone. Volg steeds de actuele informatie op https://diplomatie.belgium.be/nl Reizigers moeten zich laten testen en in quarantaine gaan, ook als ze geen symptomen tonen. Alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven moeten een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. Je kan dit formulier invullen via deze link .

Mondmasker

Het federale kader rond mondmaskerdracht blijft behouden en kan daar waar nodig lokaal uitgebreid worden. Deze verplichting blijft dus gelden voor openbaar vervoer, winkels, winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea, bibliotheken en openbare gebouwen. Ook op het containerpark, markten en kermissen is het mondmasker verplicht. Mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf.