crisisvrijwilligers voor onze rusthuizen gezocht

Het personeel van Gerkenberg Welzijnscampus Vzw en Residentie Boneput heeft dringend ondersteuning nodig. Daarom werd er een aanvraag voor ondersteuning door vrijwilligers bij Rode Kruis-Vlaanderen ingediend.

Vrijwilligers die zich willen inzetten in onze rusthuizen voor de bedeling van maaltijden, opmaken van bedden, dingen ontsmetten... kunnen zich inschrijven via www.rodekruis.be/crisisvrijwilliger.

Medische taken blijven voorbehouden voor mensen met een medisch of paramedisch diploma.

Iedereen kan zich aanmelden en is dan verzekerd door het Rode Kruis. Zij zullen de vragen van onze rusthuizen koppelen aan een vrijwilliger op basis van tijdssloten. Dankzij jullie hulp staan we weer een beetje sterker!