De Kleine Drempel kan jullie hulp gebruiken!

Wij ontvingen deze oproep van onze lokale Sint-Vincentius vereniging De Kleine Drempel, die jullie wellicht kennen van de tweewekelijkse voedselbedeling en andere hulp aan kwetsbaren gezinnen uit onze regio. Zij staan namelijk voor een hele grote ‘drempel’: dankzij de corona-crisis moeten ze een erg groot gat in de begroting dichten.

Dubbel zo hard

Bij de ploeg van Sint-Vincentius laat de coronaproblematiek en alle negatieve gevolgen van dien zich immers dubbel zo hard voelen. Enerzijds staan de vrijwilligers in nauw contact met gezinnen in kansarmoede, wiens kwetsbaarheid gevoelig toeneemt. Anderzijds zijn de activiteiten en mogelijkheden tot fondsenwerving beperkt en kunnen ze op termijn minder ondersteuning bieden. Meer vraag om hulp, minder aanbod dus. En dat is moeilijk om aan te zien, als vrijwilliger met een groot hart en de bereidwilligheid om je in te zetten.

voedselbedeling bleef doorgaan

Maar er is ook goed nieuws! De voedselbedelingen om de 2 weken gaan verder, op aangepaste werkwijze: meer afstand, overhandiging zonder contact, individueel binnenkomen, met de nodige aandacht voor afstand en hygiëne met minimaal risico voor medewerkers en bezoekers. De voedselbedelingen van de voorbije weken werden nog steeds bezocht door meer dan 2/3 van het aantal rechthebbende gezinnen, dat is een succes.

Geen eetfestijn

En dan het minder goede nieuws. Het jaarlijks eetfestijn op de eerste zondag van juli werd noodzakelijkerwijs afgelast. Dat is –of beter: was- één van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Daarnaast mist men de opbrengt van de kleding- en speelgoedwinkels die moesten sluiten. Ook de gelegenheidsinkomsten, zoals giften van privé-organisaties of solidariteitsacties van derden moeten ze grotendeels missen.

Bestuur Sint-Vincentiusvereniging “De Kleine Drempel” Bree aan het woord:

"Dat zorgt ervoor dat we een heel moeilijk jaar 2020 zullen kennen. In totaal ramen we minimaal € 12.000 minder aan inkomsten, te wijten aan de Corona-crisis. Voorlopig kunnen we op basis van de aanwezige voorraden en een financiële buffer de gezinnen die ons nodig hebben nog helpen. Maar als we vooruitkijken, dan kan 2021 een heel moeilijk jaar worden. We zijn er nog niet, en de kuren van de pandemie kunnen we niet voorspellen.

We zouden daarom heel gelukkig zijn moesten de talrijke sympathisanten van onze vereniging het  bedrag dat ze gereserveerd hebben voor onze jaarlijkse eetdag storten op onze bankrekening : BE28 0013 9888 7520. Volgend jaar hopen we jullie dubbel en dit te mogen verwelkomen aan het buffet, daar mag je op rekenen!

Dankjewel!

Ondertussen kunnen we dankzij jullie giften 2021 minder bezorgd tegemoet zien. Het bedrag van jouw eetkaart of jaarlijks sponsorbedrag, maakt voor ons wel degelijk een heel groot verschil! We sturen een hartelijke dank aan onze grote achterban, op wie we al die jaren konden rekenen! Het betekent heel veel voor ons dat we onze werking, die nu meer dan ooit broodnodig blijkt, kunnen voortzetten.”

Namens het bestuur St Vincentiusvereniging “De Kleine Drempel” Bree