ECO2050: samen windenergie op zee ondersteunen

Investeer via de coöperatieve vennootschap ECO2050 in de windparken op de Noordzee. Zo ondersteun je het klimaat én het kan je een mooi rendement opleveren. Een win-win situatie dus, voor jou en je leefomgeving!

ECO2050 is een initiatief van Nuhma, het Limburgs klimaatbedrijf. Nuhma investeert al 20 jaar in de productie van hernieuwbare energie via participaties in diverse vennootschappen zoals o.a. Aspiravi, Limburg Wind en Bionerga. In 2019 besliste Nuhma om een coöperatieve vennootschap op te richten: ECO2050. Zo kan iedereen mee investeren in groene energieprojecten. Sinds 2020 is ook Efin betrokken in ECO2050. Efin is in handen van 15 gemeenten en investeert net als Nuhma in vennootschappen die actief zijn in hernieuwbare energieproductie.

Windparken op de Noordzee

Via ECO2050 investeer je in drie windparken op de Noordzee: C-Power (54 turbines) het eerste Belgische offshore windpark, Rentel (42 turbines) en tot slot SeaMade (58 turbines). De drie parken produceren samen genoeg energie om meer dan 1 miljoen gezinnen te voorzien! Zo ondersteunen we allen samen de energietransitie. 

Ook je steentje bijdragen?

Wil je meewerken aan duurzame oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen? Windenergie op zee ondersteunen kan door in te tekenen op aandelen via www.eco2050.be, vanaf € 50,64 per aandeel. Je wordt regelmatig betrokken bij de werking van ECO2050 zodat we samen meer draagvlak creëren voor een duurzaam energiebeleid! Bovendien kan een aandeel jou als coöperant een mooi rendement opleveren.

Meer info

Meer info vind je op www.eco2050.be of via welkom@eco2025.be