éénrichtingsverkeer voor Ter Rivierenwal en Kruittorenwal

Wij vernieuwden de afgelopen jaren de Grauwe Torenwal en de Stationswal. De doorstroming van het verkeer op de kleine ring verbeterde hierdoor aanzienlijk. De nieuwe kruispunten zijn bovendien veiliger voor alle weggebruikers. De situatie op de Kruittorenwal verbeteren is de volgende stap in het mobiliteitsplan. Automobilisten van de Nieuwstadpoort rijden zich momenteel vaak vast op het kruispunt met de Gerdingerpoort. Op vrijdag marktdag maakt de onderbroken circulatie op de kleine ring het nog lastiger.

Volledig éénrichting
De situatie vereenvoudigen en éénrichtingsverkeer doortrekken voor de volledige kleine Ring dringt zich op. In de oorspronkelijke planning was éénrichting op de Kruittorenwal en de Ter Rivierenwal voorzien in een latere fase, namelijk tegelijk met de heraanleg van deze straten. Met het oog op een vlotte doorstroming tijdens de centrumwerken die dit najaar starten, voeren wij nu ook éénrichtingsverkeer vervroegd in op dit stuk van de kleine ring.

Wat wijzigt er op de Kruittorenwal?
Om te beginnen zal de binnenzijde van de Kruittorenwal afgesloten worden voor autoverkeer. Wanneer je via de Nieuwstadpoort naar het centrum rijdt, kan je dan enkel rechtsaf de Ter Rivierenwal oprijden en de enkele rijrichting rechtsom volgen. Voor de bewoners van de Kruittorenwal zal er een doorsteek door de middenberm gemaakt worden zodat iedereen zijn woning en garage kan bereiken.

Wat wijzigt er op de Ter Rivierenwal?
De rijweg op de Ter Rivierenwal wordt omgelegd naar de buitenzijde. Hierdoor kan het verkeer zich ook op vrijdag (marktdag) via de kleine ring blijven verplaatsen, want de marktkramen staan vanaf dan enkel aan de binnenzijde. Om dit te verwezenlijken moeten we plantvakken verwijderen, verhardingen opbreken en verplaatsen en parkeerplaatsen verleggen. Aan het voetpad en fietspad wordt niet geraakt.

Voorrang
We passen ook de kruispunten aan van de Nieuwstadpoort met de kleine ring en Kloosterpoort met de kleine ring. Het verkeer dat via deze invalswegen de kleine ring nadert, zal voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de kleine ring. Dit zorgt voor een vertragend effect van de toestroom naar het centrum.

kruittorenwal

Timing
De technische dienst start op 11 mei 2020 met de opbraakwerken. De firma Eikenaar volgt op 18 mei met de heraanleg. Eind juni zou alles klaar moeten zijn zodat de markt vanaf dan in de nieuwe opstelling terug op de Ter Rivierenwal kan staan.


Meer info en vragen
Meer info over de herinrichting van ons centrum vind je via www.bree.be/centrumwerken. Specifieke vragen over dit project kan je stellen via 089 84 85 00 of patsy.kerkhofs@bree.be.

Dankjewel voor jullie geduld!