eerste resultaten coronatests lijken gunstig

Voor het weekend werd bekend dat er in totaal 7 leerlingen en 2 leerkrachten in Breese scholen positief testten op COVID-19. Om te vermijden dat het virus zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, werd contactopvolging ingeschakeld.

Het zijn artsen die op basis van een contactonderzoek bepalen wie in een bepaalde categorie wordt geplaatst, en welke bijkomende maatregelen deze personen dienen te nemen:

  • Laag-Risico-Contact (LRC): De sociale bubbel van deze personen wordt verkleind tot het eigen gezin. Deze personen mogen wel nog komen werken of les volgen. Ze moeten 2x per dag de temperatuur opnemen en bij symptomen onmiddellijk de arts raadplegen.
  • Hoog-Risico-Contact (HRC): Deze personen werden onmiddellijk verwijderd uit de schoolomgeving. Ze moeten strikt de aangegeven maatregelen naleven, en zich zo snel als mogelijk verplicht laten testen. Hun vrijheid wordt volledig beperkt tot de huiselijke sfeer.  Ook het contact met huisgenoten wordt geminimaliseerd.

De afgelopen dagen werd alvast een groot aantal leerlingen en andere betrokkenen getest. De eerste resultaten van deze coronatests lijken voorlopig gunstig. Waakzaamheid blijft wel degelijk nodig in de vooralarmfase waarin we ons nog steeds bevinden.

Bij het coronatestcentrum in Bree test men dagelijks zo'n 60 tot 100 patiënten. Artsen, administratieve krachten, vrijwilligers en ondersteunende thuisverplegers werken met man en macht om de toenemende stroom aan patiënten te verwerken. 

We vragen aan iedereen om actief mee te werken aan de contactopvolging en de maatregelen te volgen die worden opgelegd. Dit geldt sowieso voor de algemene maatregelen, maar ook voor de bijkomende testing of quarantaine die noodzakelijk is, wanneer dit gevraagd wordt.

Bekijk hier de reportage van tvl over het triagecentrum

tvl