Fluvius neemt extra veiligheidsmaatregelen

Fluvius besliste, na overleg met de andere Belgische netbeheerders ORES, Resa en Sibelga, om verdere beperkende maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deze maatregelen hebben impact op hun dienstverlening en gaan in vanaf 17 maart t.e.m. minsten 3 april. Ze gelden voor alle disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom, warmte en energiediensten/duurzame gebouwen/mobiliteit.

  1. Ze voeren geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor Fluvius optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.
  2. Ze doen geen indienstnames tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is. Concreet betekent dit dat ze alle geplande aansluitingswerken afbellen, en alle aansluitingsaannemers (dus ook voor de ombouw digitale meters) stoppen. 
  3. Investeringswerken worden stopgezet. Actuele werven worden veilig achtergelaten. Ze dempen alle werfputten. Uitzondering zijn verleddingswerven voor de openbare verlichting, voor zover een technicus die alleen kan uitvoeren.

Het volledige communicatiepersbericht kan je hier vinden

We hopen dat we kunnen rekenen op jullie begrip voor de beslissingen die genomen worden in het belang van onze volksgezondheid.

Blijf op de hoogte van meer info en laatste updates:

  • www.bree.be
  • www.info-coronavirus.be / 0800 14 689
  • www.facebook.com/stad.bree