Heraanleg Maaseikerbaan N721 opnieuw van start

Na een periode van werfstilstand door de coronacrisis is aannemer Willemen sinds vorige week opnieuw aan de slag op de Maaseikerbaan. Aannemer en bestuur benadrukken dat ze de opgelegde veiligheidsmaatregelen op het gebied van afstand bewaren en hygiëne maximaal zullen naleven. Sommige werken zullen daardoor nog niet volledig kunnen herstarten, als blijkt dat de veiligheid van de wegenwerkers niet gegarandeerd is.

Toplaag asfalt Maaseikerbaan tussen Itterplein en Ziepstraat

Het plaatsen van de toplaag asfalt op de kruispunten van de zijwegen en de Maaseikerbaan tussen het Itterplein en de Ziepstraat verloopt als volgt:

  • Asfalteren kruispunten op donderdag 23 april
  • Asfalteren Maaseikerbaan op vrijdag 24 april

De aannemer zal de toplaag asfalt plaatsen op de Maaseikerbaan tussen het Itterplein en de Ziepstraat. Dat gebeurt aan weerskanten, zowel op de Maaseikerbaan als op de kruispunten van de zijwegen die hierop aansluiten.

Donderdag en vrijdag zijn daardoor de zijwegen afgesloten ter hoogte van de Maaseikerbaan. Op vrijdag is de Maaseikerbaan zelf afgesloten vanaf de Bergstraat. Van Maaseik naar Bree rijd je via de de Bergstraat en de Caubergstraat.

Vervolg van de werken

Omwille van de coronacrisis hebben de werken onvermijdelijk vertraging opgelopen. De precieze impact is op dit moment nog niet duidelijk. De komende weken zullen aannemer en bestuur de planning bijstellen. Op korte termijn wordt er wel verdergewerkt langs het kanaal. Aan de kanaalzijde vinden er grond- en funderingswerken plaats voor het toekomstige fietspad. Aansluitend zullen we ook daar de rijweg frezen en een nieuwe weg aanleggen, te beginnen met de rijstroken richting Bree.  

Eind deze maand werkt de aanemer ook verder op de Maaseikerbaan tussen de Ziepstraat en de bocht van het kanaal. Aan de kant richting Maaseik worden er klinkers geplaatst, aan de zijde richting Bree moeten de eerste rioleringswerken nog starten.

Bewoners worden steeds op voorhand geinformeerd over de toegankelijkheid van de woning. De verkeerssituatie blijft ongewijzigd: er is nog steeds enkel eenrichtingsverkeer mogelijk van Maaseik naar Bree. Verkeer rijdt aan de zijde waar niet gewerkt wordt.

Vragen?
Contacteer de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer, Frederik Bronckaerts, via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of 011 433 855.