heraanleg N76 Meeuwerkiezel start begin augustus

Na het bouwverlof starten Bree, rioolbeheerder Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer met de vernieuwing van de N76 Meeuwerkiezel tussen Gerkenberg en de grens met Wijshagen (Oudsbergen). De riolering wordt vernieuwd en vrijliggende fietspaden aangelegd. Het bouwteam mikt op voorjaar 2021 om de werken af te ronden. Tot dan is er op de Meeuwerkiezel tussen de gemeentegrens en de Gerkenberg enkel eenrichtingsverkeer mogelijk naar Bree.

De voorbije maanden waren voornamelijk de nutsmaatschappijen actief op het terrein. Vanaf maandag 3 augustus, meteen na het bouwverlof, schakelen de werken een versnelling hoger. De hoofdaannemer start dan met de rioleringswerken. Hij begint aan de kerk en schuift op richting Meeuwen. Aansluitend worden de fietspaden opgebouwd en de kruispunten met de Gerkenbergstraat en Hansweg vernieuwd. Volgens de huidige planning, zonder weerverlet of onvoorziene omstandigheden, zouden de werken op de Meeuwerkiezel voorjaar 2021 klaar zijn.

Eenrichtingsverkeer Meeuwerkiezel naar Bree, via Peer naar Oudsbergen

Voor een veilige en voldoende ruime werkzone zal de aannemer telkens één rijstrook innemen. Daardoor kan verkeer op de Meeuwerkiezel, vanaf de gemeentegrens tot en met de Kluisstraat, uitsluitend richting Bree rijden. En dat telkens aan de zijde waar niet wordt gewerkt.

Ter hoogte van de rotonde aan de Aldi wordt de Meeuwerkiezel afgesloten richting Meeuwen. Doorgaand verkeer naar Oudsbergen en Genk volgt een omleiding via Peer. Tussen de rotonde aan de Riekskensstraat en de Gerkenberg blijft echter verkeer in beide richtingen mogelijk. Zo blijft de plaatselijke ontsluiting naar de woonwijken en het woonzorgcentrum vanuit Bree gegarandeerd. De Kluisstraat en de Kluitshofweg zijn voor de volledige duur van de werken afgesloten ter hoogte van de Meeuwerkiezel.

Fietsers volgen een veilige omleiding rond de werf via het bestaande fietsroutenetwerk (Soetebeekstraat – Kluitshofweg).

Veilig en comfortabel fietsen

Straks liggen er langs de Meeuwerkiezel, tussen de kerk in Gerkenberg en de gemeentegrens, vrijliggende fietspaden. De groenstrook tussen rijweg en fietspad zal er voor een frisse aanblik zorgen. Aan de Hansweg en de Gerkenbergstraat komen beveiligde fietsoversteekplaatsen.

Ter hoogte van de Gerkenbergstraat komt er bovendien een nieuwe bushalte. Dat wordt een bushaven waardoor bussen niet langer op de rijweg moeten stoppen. Het wegdek van de kruispunten met de Gerkenbergstraat en de Hansweg wordt overigens volledig vernieuwd. Op de andere plaatsen blijft de huidige rijweg behouden.

De stad Bree, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren hiermee opnieuw in een veilige fietsomgeving. De fietspaden tussen Gerkenberg en Wijshagen zijn het sluitstuk van een totaalvernieuwing van de Meeuwerkiezel. Eerder al werd een verbindingsweg aangelegd vanaf de rotonde aan de Aldi tot aan de Riekskensstraat, waar ook een nieuwe rotonde werd gebouwd. Tussen die nieuwe rotonde en Gerkenberg zijn ook al vrijliggende fietspaden aangelegd.

meeuwerkiezel