Herinnering: Covid-19-toeslag als extra steun voor gezinnen

De Vlaamse regering besliste om een tijdelijke toeslag te voorzien voor de gezinnen die financieel zwaar getroffen zijn door de Coronacrisis. Om recht te hebben op deze toeslag moet men voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. De toeslag is er voor gezinnen met kinderen die een groeipakket ontvangen én die door de coronacrisis in maart of april of mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020.
  2. Daarnaast moet het gezinsinkomen lager zijn dan € 2.213,30. Om het maandelijkse gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken naar het vakantiegeld en de eindejaarspremie en tellen je eigen inkomsten en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt.

Hoeveel bedraagt de toeslag en hoe aanvragen?

  • De toeslag is eenmalig en bedraagt 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een groeipakket. Het bedrag wordt in drie schijven van € 40 uitbetaald.
  • Je ontvangt de COVID -19 toeslag niet automatisch. Je vraagt de toeslag aan via het aanvraagformulier COVID-19 toeslag van je kinderbijslagkas.
  • Deze aanvraag kan zowel per post of per mail ingediend worden en moet gebeuren tussen 15 juni en 31 oktober 2020.