Hoe werkt contactonderzoek?

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de overheid contactopvolging uit.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we zo kunnen vermijden, hoe beter.

Met contactopvolging proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

Contactonderzoek is echter niet nieuw. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid gebruikt deze methode al heel lang voor andere ziektes, zoals mazelen en tuberculose. In de folder lees je hoe het in z'n werk gaat, wat je mag verwachten en wat er gebeurt met de info uit het contactonderzoek.

filmpje contactopvolging