huidige maatregelen verlengd t.e.m. 3 mei

Gisteren zat de nationale veiligheidsraad opnieuw samen om te beslissen over de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We deden de voorbije weken allemaal ons best om die maatregelen na te leven, en nu is het ook duidelijk dat we inspanningen nog even moeten volhouden. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames blijft, ondanks een dalende trend, hoog.

Daarom worden de maatregelen die reeds van kracht waren verlengd minstens tot en met 3 mei 2020. De veiligheidsraad blijft de situatie op de voet volgen.

Enkele maatregelen werden aangepast of verduidelijkt.

Bewoners van zorginstellingen en woonzorginstellingen mogen bezoek ontvangen van één vooraf aangeduide persoon, op voorwaarde dat deze de laatste 2 weken geen ziekteverschijnselen toonde en op voorwaarde dat het steeds om dezelfde persoon gaat. Ook mensen die zich niet kunnen verplaatsen en anders geïsoleerd zouden wonen mogen op deze manier bezoek ontvangen. Uit veiligheidsoverwegingen en vooral in het belang van de gezondheid van de bewoners zullen de rusthuizen Residentie Boneput en Gerkenberg Welzijnscampus Vzw echter geen bezoek toelaten. Deze beslissing werd genomen in overleg met hen. 

Tuincentra en doe-het-zelfzaken kunnen weer openen onder dezelfde maatregelen die gelden voor voedingswinkels.

Grote massa-evenementen kunnen niet plaatsvinden tot en met 31 augustus 2020. De komende dagen zal er meer duidelijkheid volgen over wat precies een massa-evenement is en wat niet.

Telewerk zal nog enige tijd de norm blijven. Een gefaseerde heropstart van de verschillende soorten ondernemingen wordt intussen sector per sector bekeken. Volgende week wordt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad georganiseerd met als doel de volgende stap in de afbouw van de maatregelen nader uit te werken.

De basisregels blijven hetzelfde en moeten streng nageleefd worden. De politie blijft overtredingen verbaliseren. We herhalen de voornaamste maatregelen die al van kracht waren en onverminderd van kracht blijven tot en met 3 mei:

  • blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan
  • zorg voor een goede handhygiëne
  • hou steeds 1.5 m afstand (social distancing)
  • mensen die zich toch naar buiten begeven om te wandelen, te fietsen of te joggen, worden geacht om in beweging te blijven

Vragen over de werking onze stadsdiensten?

Onze gebouwen zijn gesloten maar je vindt onze dienstverlening ook online via de navigatieknoppen of via het e-loket. Onze medewerkers helpen je van thuis uit verder. De mailadressen per dienst vind je hier. Je kan terecht op het centrale nummer 089 84 85 00, van maandag tot vrijdag tussen 8.30 u en 12.30 u en 14.00 u en 16.30 u. Mailen kan naar centralebalie@bree.be.

Meer informatie en laatste updates: