markt verhuist naar de kleine ring

Vanaf vrijdag 18 september verhuist de wekelijkse vrijdagmarkt. Waarom deze tijdelijke wijziging in de opstelling? Het antwoord is simpel: wegenwerken en markt gaan niet samen in onze kleine centrumstraten. Zolang de centrumwerken duren, blijft de markt opgesteld op de kleine ring zodat de verkeerscirculatie in en rond het centrum veilig kan verlopen. Dit zowel voor het plaatselijk verkeer van inwoners, werfverkeer, als voor bezoekers van het centrum. We lichten de wijzigingen hieronder toe.

Nieuwe locatie van de Markt

De opstelling van de markt gebeurt tijdens de centrumwerken enkel in deze straten:

  • Grauwe Torenwal
  • Stationswal
  • Ter Rivierenwal
  • Stadsplein

Er zullen geen marktkramen opgesteld worden in de straten binnen de kleine ring. Hier is wel werfverkeer en doorgaand verkeer mogelijk.

Timing

Deze opstelling geldt vanaf de vrijdagmarkt van 18 september 2020, voor zolang de centrumwerken duren.

Parkeerverbod op de kleine ring

Het politiereglement omtrent de marktopstelling op de kleine ring benoemt volgende zaken. Merk op dat het parkeerverbod steeds start om 5.00 u i.p.v. om 6.00 u.

  • Op de ventweg van de Grauwe Torenwal geldt wekelijks een parkeerverbod van vrijdag 5.00 u t.e.m. vrijdag 14.00 u.
  • Op de Ventweg van de Stationswal geldt wekelijks een parkeerverbod van vrijdag 5.00 u t.e.m. vrijdag 14.00 u.
  • Op Ter Rivierenwal geldt wekelijks een parkeerverbod van vrijdag 5.00 u t.e.m. vrijdag 14.00 u.
  • Op het Stadsplein geldt wekelijks een parkeerverbod van vrijdag 5.00 u t.e.m. vrijdag 14.00 u.  

Circulatie in en rond het centrum

In functie van de markt is de Opitterstraat niet toegankelijk voor inrijdend verkeer. Dit elke vrijdag van 5.00 u t.e.m. 14.00 u. Eveneens wordt de weg tijdelijk afgesloten van het kruispunt Kloosterpoort/Stadsplein t.e.m. het kruispunt Stadsplein/Grauwe Torenwal. Dit elke vrijdag van 5.00 u t.e.m. 14.00 u. Doorgaand verkeer richting Grauwe Torenwal wordt omgeleid via de Pater Lambertusstraat. De Kloosterpoort wordt tussen deze uren een doodlopende straat.

Om het parkeerverbod en de aangepaste circulatie aan te duiden wordt er steeds de nodige signalisatie in het straatbeeld aangebracht.

Dankje voor jullie begrip!

Bij het opstellen van de markt wordt steeds rekening gehouden met de adviezen van onze technische dienst en politiezone CARMA. Het doel is om de veiligheid van inwoners, wegenwerkers, passanten en voertuigen te garanderen én om de hinder tot een minimum te beperken. We danken jullie voor jullie flexibiliteit en begrip zodat we de bezoekers op vrijdag een fijne marktervaring kunnen bieden.

Meer info?

De dienst markten en kermissen kan je bereiken via markt@bree.be of via het telefoonnummer 089 84 85 31. Er is momenteel geen vrije inloop zonder afspraak.