papierophaling gaat door op 25 maart

De recyclageparken van Limburg.net zijn vanaf 17 maart gesloten. De huis-aan-huis ophalingen gaan wel gewoon door. Zo ook de geplande ophaalronde voor papier en karton op woensdag 25 maart!

Afvalophaling wordt aanzien als een prioritaire dienstverlening. Limburg.net en de ophaafirma's stellen alles in het werk om de ophalingen te laten doorgaan. Op dit ogenblik lukt het nog om volgens het voorziene schema te werken. Door extra voorzorgsmaatregelen wordt er wat anders dan normaal gewerkt en zijn sommige rondes herschikt. Hierdoor kan het zijn de ophaalwagen op een ander tijdstip dan gewoonlijk bij je langs komt. De ophalers starten om 6 uur 's ochtends. Zet je afval de avond voordien buiten, zo staat het steeds tijdig klaar als de ophaalwagen langs komt en kunnen de ophalers snel en efficiënt hun werk uitvoeren.

Hou de website www.limburg.net/corona en de facebookpagina van Limburg.net in de gaten voor updates.

papierophaling 4 april wel geannuleerd

In Tongerlo haalt de KSA maandelijks het papier en karton aan huis op. De ophaling die deze vereniging op zaterdag 4 april zou uitvoeren, is wel geannuleerd.  Limburg.net heeft dit algemeen beslist in het belang van de gezondheid van de leden van deze verenigingen. Plaats het oud papier en karton dus vrijdag 3 april niet buiten maar bewaar het tot de volgende ophaling.