planning centrumwerken eind september

De voorbereidende werken voor de aanleg van een gescheiden riolering in de Nieuwstadstraat, met o.a. de aanleg van een tijdelijke asfaltstrook voor de belevering van de handelaars die dagelijks beleverd worden vanuit de Gerdingerstraat, is achter de rug. Woensdag zijn de rioleringswerken gestart.

Op maandag 27 september wordt de verbinding van Telenet/Kabel TV en internet afgesloten in functie van de centrumwerken. De Nieuwstadstraat, Gerdingerstraat en Markt zullen hier hinder van ondervinden. De duur van de onderbreking is maximaal de werkdag.

week 38: 20 - 24 september 

  • ABW is bezig met de afwerking van de bestratingswerken in de Gerdingerstraat en voert herstelwerken uit in het Oostelijk deel van het centrum.
  • Hoogmartens heeft dinsdagvoormiddag een tijdelijke asfaltstrook op het kruispunt Markt-Gerdingerstraat-Nieuwstadstraat en het eerste stuk van de Nieuwstastraat aangelegd. 
  • De bestrating van de Nieuwstadstraat is verwijderd en de aanleg van de gescheiden riolering in de Nieuwstadstraat is van start gegaan. De aansluiting van deze riolering gebeurt uiteindelijk op de Kruittorenwal. Vanwege de locatie van deze aansluiting en voor de veiligheid van de fietsers zijn er tijdelijk verkeerslichten geplaatst om een veilige fietsverbinding tussen de Ter Rivierenwal en Kruittorenwal te realiseren. 
  • Sinds dinsdag 21 september moeten de handelszaken in de Nieuwstadstraat beleverd worden via de Gerdingerstraat. Leveranciers dienen hiervoor achterwaarts de Gerdingerstraat inrijden.
  • De firma Natuursteen Bree zet de herstellingswerken van de beschadigde natuursteen aan de woningen en handelspanden verder in de reeds opnieuw aangelegde straten.

week 39: 27 september - 1 oktober

  • Hoogmartens zet de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Nieuwstadstraat verder. De buizen voor de RWA (regenwaterafvoer) en DWA (droogweerafvoer) zullen gelijktijdig aangelegd worden.
  • ABW start met de bestratingswerken in het 2e deel van de Markt (oudste stadhuis richting kruispunt Gerdingerstraat-Nieuwstadstraat.

vragen en/of problemen:

  • Met vragen en/of problemen i.v.m. de centrumwerken kan je bij voorkeur terecht op centrumwerken@bree.be of telefonisch contact opnemen met de centrale balie (089/84 85 00) indien het een (dringend) probleem is. 
  • De werfleider van aannemer Hoogmartens, Anthon De Waard, kan men ingeval van een probleem eveneens aanspreken. Het werfbureel van aannemer Hoogmartens is gevestigd in het voormalige winkelpand van I. Vér, in de Hoogstraat 36.

schade aan een eigendom

Bij vaststelling van schade, tijdens de werken, aan een eigendom (veroorzaakt door de centrumwerken), dient men deze aan te geven via de eigen verzekering. Om vast te stellen wie de schade veroorzaakt heeft, kan men terecht in het werfbureel in de Hoogstraat, waar men aan de hand van de planning kan bekijken welke aannemer of onderaannemer op welk tijdstip werken uitvoerde en kan men de foto's van de gevels bekijken die vooraf genomen zijn.

Dit alles gebeurt best onmiddellijk nadat de schade is vastgesteld!

Schadegevallen worden best eveneens ter info (inclusief foto's) aan de stadsdiensten gemeld via centrumwerken@bree.be.