planning centrumwerken paasvakantie

Deze en volgende week wordt volop ingezet op de bestratingswerken (Vrijthof, Hoogstraat en Opitterstraat) in het Oostelijk deel van het centrum. 

Week 12: 22 - 26 maart

 • De rioleringswerken in de Merisstraat zijn afgewerkt, de huisaansluitingen worden na het Paasverlof uitgevoerd.
 • Op het Vrijthof zullen de bestratingswerken vrijdag 26 maart afgerond (moeten) zijn.  
 • De aannemer van de nutsmaatschappijen, APK, is vanaf De Potter t/m café De Reynaert gestart met het vernieuwen van de nutsleidingen. Er blijft een voetpad van +/- 1 meter, en ter hoogte van het Kruitvat van +/- 2 meter beschikbaar om de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken te garanderen. Het voetpad wordt afgeschermd met lage Heras hekken.
 • Definitieve herstelling van de riolering t.h.v. het begin van de Hoogstraat fase 1 (Apotheek Janssen).
 • In de Opitterstraat worden de funderingswerken en de voorzieningen voor de groenaanplantingen vrijdag 26 maart afgerond.
 • In de Hoogstraat fase 1 wordt een bijkomende wandelverbinding met steenslag aangelegd tot aan het Bpost kantoor. Deze wandelverbinding wordt afgeschermd met lage Heras hekken.


Week 13: 29 maart - 2 april              

 • Uitvoering bestratingswerken Opitterstraat.
 • Aannemer APK zal maandag 29 maart een doorsteek voor een middenspanningsleiding realiseren op het einde van de Hoogstraat fase 2, vanaf de Vaesstraat naar de kerk, waarna deze leiding wordt doorgetrokken naar de achterzijde van het oudste stadhuis.
 • Uitvoering van de bestratingswerken in het laatste stuk van de Hoogstraat fase 2 (voor Casa Fiori).
 • Aannemer APK zal vrijdag 2 april een doorsteek voor een middenspanningsleiding realiseren vanaf het oudste stadhuis, over de Markt, in de richting van café De Wachtzaal.
 • Uitvoering van de bestratingswerken op het kruispunt Meinestraat-Hoogstraat-Opitterstraat.


Week 14: 5 - 9 april   

 • Paasverlof aannemer Hoogmartens.

Week 15: 12 - 16 april   

 • Plaatsen van de huisaansluitingen (riolering) in de Merisstraat.
 • Start rioleringswerken Augustijnerstraat.
 • Opbraak tijdelijk asfalt Hoogstraat fase 1.
 • Controle en herstelling riolering Hoogstraat fase 1.
 • Funderingswerken Hoogstraat fase 1.

Veiligheid voetgangers Westelijke werfzone   

 • Om de veiligheid van de voetgangers te verhogen worden in de Westelijke werfzone wandelverbindingen en oversteekplaatsen gecreëerd, die worden afgeschermd met Heras hekken. 
 • In de Kloosterstraat zullen langs beide zijden lage Heras hekken geplaatst worden en is er geen mogelijkheid om de straat over te steken (behalve aan de ingang van de straat = Beobank). 
 • In de Hoogstraat fase 2 (vanaf De Potter), de Markt fase 1 en 2 (vanaf de Kloosterstraat tot aan het kruispunt Nieuwstadstraat-Gerdingerstraat, worden aan beide zijden hoge Heras hekken geplaatst.
 • Op de Markt is er een oversteekplaats voorzien t.h.v. restaurant Il Bolognese.
 • Voetgangers kunnen op de Markt oversteken t.h.v. het vernieuwde Vrijthof en in de Hoogstraat t.h.v. het kruispunt Vaesstraat (Casa Fiori).
 • In de zone voor de Kerk (zijde Hoogstraat) en het oudste stadhuis wordt geen wandelverbinding voorzien.

Vragen?

 • Met vragen en/of problemen i.v.m. de centrumwerken kan men bij voorkeur terecht op centrumwerken@bree.be of telefonisch contact opnemen met de centrale balie (089/84 85 00) indien het een (dringend) probleem is. 
 • De werfleider van aannemer Hoogmartens, Kristof Truyen, kan je in geval van een probleem ook rechtstreeks aanspreken. Het werfbureel van aannemer Hoogmartens is gevestigd in het voormalige winkelpand van I. Vér, in de Hoogstraat 36.
 • Iedere dinsdag tussen 13.00 u - 15.00 u is het infopunt centrumwerken geopend in het oudste stadhuis (naast de Oxfam winkel). Je kan hier zonder afspraak terecht met alle vragen i.v.m. de centrumwerken.


Schade aan een eigendom

Wanneer men tijdens de werken schade aan een eigendom vaststelt (veroorzaakt door de centrumwerken), dient men deze aan te geven via de eigen verzekering. Om vast te stellen wie de schade veroorzaakt heeft, kan men terecht in het werfbureel in de Hoogstraat, waar men aan de hand van de planning kan bekijken welke aannemer of onderaannemer op welk tijdstip werken uitvoerde en kan men de foto's van de gevels bekijken die vooraf genomen zijn.
Dit alles gebeurt best onmiddellijk nadat de schade is vastgesteld!

Schadegevallen worden best eveneens ter info (inclusief foto's) aan de stadsdiensten gemeld via centrumwerken@bree.be