Recyclagepark do’s & don’ts

Deze tips geven we je graag mee zodat een bezoek aan ons recyclagepark voor iedereen veilig en zonder wachtrijen kan verlopen. Dankje voor je inzet! Zij die zich voorbereiden op een grote lenteschoonmaak appreciëren dit enorm!

  1. Sorteer je afval thuis zo goed mogelijk en laad het soort per soort in.
  2. Zorg voor een zeil zodat dat niets kan wegwaaien wanneer je afval met de aanhangwagen vervoert. Dit wordt gelijkgesteld aan sluikstorten.
  3. De maximumaanvoer van afval is beperkt tot 3 m³ per bezoek. Op vrijdag of op zaterdag kan je geen grote hoeveelheden brengen, maar op andere dagen kan je hiervoor op voorhand een afspraak maken.
  4. Gasflessen worden niet aanvaard. Je kan deze steeds terugbrengen naar verkoper. Verkoper en merk onbekend? Bel dan naar 025 81 09 32 of surf naar www.febupro.be.
  5. Het niet toegelaten om recycleerbaar afval in de grofvuilcontainer te gooien. Andersom is het de bedoeling dat de recycleerbare afvalfracties zo zuiver mogelijk worden gescheiden. Onze parkwachters helpen je graag verder en sturen bij wanneer nodig.
  6. Neem een weegbon met het overzicht van je bezoek voor je vertrekt! Onregelmatigheden kan je ter plaatse bespreken met de parkwachter. Wanneer het saldo van je rekening negatief staat, kan je niet terecht op het recyclagepark en moet je dit eerst aanzuiveren. Weegbon kwijt of vergeten?  Vraag dan een duplicaat aan via 089 84 85 15 of via milieu@bree.be.