richtlijnen afvalinzameling in het kader van corona

In lijn met de huidige maatregelen van de Federale overheid pastte Limburg.net hun dienstverlening aan.

Afvalophaling

Afvalophaling wordt aanzien als een prioritaire dienstverlening. Limburg.net en de ophaalfirma’s stellen alles in het werk om de ophalingen te laten doorgaan. Op dit ogenblik lukt het nog om volgens het voorziene schema te werken.

Om de ophalers te beschermen, worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Naast de gebruikelijke hygiënische maatregelen mogen er maximaal 2 mensen (1 chauffeur en 1 ophaler) tegelijkertijd in de cabine van de ophaalwagen zitten. Het kan dat er om deze redenen 2 wagens actief zijn in een ophaalzone waar er anders maar één wagen met 2 beladers actief is. Zie je onderweg toch ploegen met 2 ophalers, dan is de tweede ophaler met een wagen naar de plaats van vertrek gereden. 

Hierdoor kan het zijn dat de ophaalwagens op een ander tijdstip als gewoonlijk bij je langskomen. De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien buiten, zo staat het steeds tijdig buiten.

Toon ook je respect en dankbaarheid door je afval correct en tijdig aan te bieden. Zo kunnen de ophalers snel en efficiënt hun werk uitvoeren.

Containerpark en inzameling asbest

Het containerpark blijft voorlopig gesloten t.e.m. 5 april. Ook de inzameling van asbest op het containerpark wordt vanzelfsprekend tijdelijk stopgezet. De maatregel rond het verpakt aanleveren van asbest zal hierdoor op een later tijdstip ingaan Alle richtlijnen vanuit de Federale en Vlaamse overheid worden nauwgezet opgevolgd. 

Door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplegend personeel worden de persoonlijke beschermingsmiddelen die voorzien werden voor de huis-aan-huis ophaling van asbest via de gezondheidsinspectie ter beschikking gesteld van het verplegend personeel. De ophaling aan huis van asbest wordt dus voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Ophaling papier en karton door verenigingen

In lijn met de huidige richtlijnen van de Federale overheid rond het verbod op samenkomsten van verenigingen worden ook alle ophalingen van papier en karton die door verenigingen worden uitgevoerd niet toegelaten. In Bree is dat mogelijk de eerstvolgende inzameling van Tongerlo op zaterdag 4 april.  We vragen onze burgers om papier en karton dat niet werd opgehaald terug binnen te zetten tot de volgende ophaling.

De ophalingen aan huis gaan voorlopig gewoon door zoals gepland.

We hopen op jullie begrip voor deze beslissingen die genomen worden in het belang van onze volksgezondheid.

Meer info en laatste updates: