start alarmfase Ozon- en Hitteplan

Gezien de uitzonderlijke temperaturen en ozonconcentraties heeft de Risk Management Group, waarin deskundigen van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten zijn samengebracht, besloten de alarmfase van het Ozon- en Hitteplan voor de eerste maal te activeren.

Basisaanbevelingen voor warme dagen

Concreet blijven de basisaanbevelingen uit het warmteactieplan gelden:

  • drink meer water dan normaal en zonder te wachten tot je dorst hebt
  • zorg dat je drinkwater bij hebt als je buiten bent
  • blijf zoveel mogelijk binnen
  • vermijd werken tijdens de warmste periodes

Extra aandacht

Er moeten daarnaast aanvullende maatregelen worden genomen, met bijzondere aandacht voor ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen, sociaal geïsoleerde mensen en mensen die in periodes van grote hitte intensieve inspanningen moeten leveren. Deze aanvullende maatregelen zijn onder andere:

  • Garandeer toegang tot drinkwater voor iedereen.
  • Cafés en restaurants worden aangemoedigd om hun klanten gratis drinkwater aan te bieden.
  • Neem maatregelen (zoals het beschikbaar stellen van een schaduwrijke plek) op plaatsen waar buiten wachtrijen kunnen ontstaan (winkels, openbaar vervoer,...) om te voorkomen dat mensen in de volle zon staan te wachten.
  • Vermijd intensieve sportactiviteiten of voer ze uit tijdens de koelere momenten van de dag. 
  • Heb aandacht voor alleenstaanden, en thuiswonende kwetsbare personen en ouderen in je buurt, wijk, gemeenschap, … contacteer hen en vraag of de hitte draaglijk is, en ze kunnen beschikken over voldoende drinkwater.

Warmte en Covid-19

Omdat ook de Covid-19-epidemie nog altijd aanwezig is, wijzen de overheden erop dat het dragen van mondmaskers verplicht blijft op gesloten openbare plaatsen of drukke plaatsen. Het masker mag niet nat worden en moet daarom vaker worden vervangen.

De standaard hittemaatregelen raden aan om deuren en ramen gesloten te houden, wat in tegenspraak is met de aanbevelingen voor Covid-19. Daarom geldt nu de aanbeveling om deuren en ramen 's avonds en 's morgens, tijdens de koelere uren van de dag, te openen, als de ruimtes leeg zijn. Ventilatoren en airconditioning moeten worden vermeden, maar het gebruik ervan zal per geval moeten worden beoordeeld. Als ze nodig zijn, moet de sociale afstand worden gerespecteerd.

Draag zorg voor jezelf en elkaar!

Meer info op www.warmedagen.be.