update brand Maaseikerbaan - woning verlaten mag

Bericht voor de buurtbewoners:

Beste buren, er is verwarring over het al dan niet verlaten van de woning.

Je mag de woning verlaten op voorwaarde dat je de toegang tot de woning asbest-vrij maakt. Je mag ook je wagen verplaatsen nadat je zelf de wagen gereinigd hebt. Dit kan je als volgt doen, volgens de richtlijn van OVAM:

"Indien het sporadisch om enkele stukjes gaat, kunnen bewoners ze zelf verwijderen als ze letten op het volgende:
– Vertrappel het materiaal niet.
– Bevochtig het materiaal om vezelverspreiding te vermijden of reinig met natte doeken.
– Verpak de asbestfragmenten samen met de eventueel gebruikte natte doeken in een afgesloten
luchtdichte zak.
– Bezorg de verpakte asbestfragmenten vervolgens aan het containerpark."

Wij zijn ondertussen bezig om zo snel mogelijk een reinigingsfirma ter plaatse te krijgen bij alle geïmpacteerde woningen.

Je adres doorgeven kan via noodplanning@bree.be of 089 84 85 00.