update centrumwerken

Er wordt bekeken welke impact de Coronacrisis heeft op de timing van onze geplande centrumwerken. Omdat de winkels volgende week nog gesloten zijn (tot 11 mei) worden er van 4 mei tot 8 mei alvast een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ikv dit onderzoek.

Daarna zal in samenspraak met studiebureel Arcadis, hoofdaannemer Hoogmartens Wegenbouw en nutsmaatschappij Fluvius beslist worden hoe en wanneer de start van deze geplande werken kan plaatsvinden, rekening houdend met de bijkomende veiligheidsmaatregelen i.v.m. COVID-19. 

Meer info over dit project vind je binnenkort op https://www.bree.be/centrumwerken.