update centrumwerken

De rioleringswerken in de Gerdingerstraat zijn in volle uitvoering en zorgen vanwege de geringe breedte van de straat, deze week nog voor zeer ernstige hinder qua bereikbaarheid van woningen en handelszaken. 

Week 34: 23 - 27 augustus 

 • Hoogmartens is gestart met de aanleg van de gescheiden riolering (RWA - DWA) in de Gerdingerstraat. Deze werken zullen vermoedelijk t.e.m. vrijdag 27 augustus duren.
 • APK is gestart met de aanleg van nutsleidingen vanaf De Dolle Haring om vervolgens door te schuiven naar de Nieuwstadstraat. Deze werken, aanleg en overkoppelingen op de Markt deel 2, zullen deze week beëindigd zijn.
 • Op de Markt deel 2 is Hoogmartens begonnen met het plaatsen van de huis-en kolkaansluitingen (riolering). Aan de zijde van De Zeeman zullen de werken deze week beëindigd zijn waarna er een fundering geplaatst wordt om een wandelverbonding voor de voetgangers te creëren. Aan de andere zijde van de Markt (Effe Anders) zullen tijdelijk groene matten geplaats worden, tot ook daar deze huisaansluitingen afgewerkt zijn.
 • ABW zet de afwerking van de klinkerwerken op diverse locatie in het centrum verder.
 • Hoogmartens start vrijdag 27 augustus in de Nieuwstadstraat met het verwijderen van de voetpaden aan de zijde van MIE Kindermode (dit is een wijziging t.o.v. wat eerder gecommuniceerd is), zodat APK de aanleg van de nutsleidingen afkomstig van de Markt deel 2, vanaf volgende week kan verderzetten.
 • Vrijdag worden er op de Markt en Nieuwstadstraat stewards geplaats, die de passanten tijdens de wekelijkse markt erop zullen wijzen dat de verbinding naar het centrum (vermoedelijk) nog onderbroken is en tot welke handelszaak men via de Nieuwstadstraat/Markt kan geraken, vanwege de werken (verwijderen voetpaden) in de Nieuwstadstraat.

Week 35: 30 augustus - 2 september 

 • APK/De Watergroep zal op maandag een doorsteek van de waterleiding op het kruispunt Gerdingerstraat/Nieuwstadstraat/Markt en de ingang van de Gerdingerstraat (apotheek Van Dijck) realiseren.
 • De funderingswerken aan beide zijden van de Markt deel 2 (zijkanten = voetpaden) worden door Hoogmartens verdergezet. Het is de bedoeling om in de loop van week 36 te starten met het bestraten van deze zijkanten, te beginnen vanaf De Wachtzaal.
 • Hoogmartens zet het verwijderen van de voetpaden in de Nieuwstadstraat verder, zowel de zijde van MIE Kindermode als de zijde van slagerij Van Deursen. De voetgangers dienen de rijbaan als wandelverbinding te gebruiken
 • APK zet de vernieuwing van nutsleidingen vanaf  dinsdag verder in de Nieuwstadstraat. 
 • Op de Markt deel 2 wordt door Hoogmartens het plaatsen van de huis-en kolkaansluitingen (riolering) verdergezet. Deze werken aan de zijde van Effe Anders zullen vermoedelijk woensdag 1 september beëindigd zijn, waarna ook aan deze zijde van de Markt een fundering geplaatst wordt die als wandelverbinding zal dienen.
 • Vanaf 1 of 2 september start Hoogmartens in de Gerdingerstraat met het plaatsen van de huis-en kolkaansluitingen (riolering).

Op de Witte Torenwal en Ter Rivierenwal zijn vorige en deze week bijkomende werfbanners geplaatst om passanten op de wandelverbinding via het Vrijthof naar de Markt te wijzen, en werfpad dat er vanaf het einde van de week is vanaf de Ter Rivierenwal door de Nieuwstadstraat naar de Markt en Gerdingerstraat.

Vragen en/of problemen:

 • Met vragen en/of problemen i.v.m. de centrumwerken kan je bij voorkeur terecht op centrumwerken@bree.be of telefonisch contact opnemen met het onthaal (089/84 85 00) indien het een (dringend) probleem is. 
 • De werfleider van aannemer Hoogmartens, Anthon De Waard, kan men ingeval van een probleem eveneens aanspreken. Het werfbureel van aannemer Hoogmartens is gevestigd in het voormalige winkelpand van I. Vér, in de Hoogstraat 36.