update planning centrumwerken na de paasvakantie

De voorbereidende werken voor de nutsmaatschappijen in de Kloosterstraat zijn deze week gestart met de vervanging van een middenspanningsleiding. 

Wij vragen de inwoners van het centrum om hun afval vanaf maandag 19/4 naar een verzamelpunt te brengen, zoals aangeduid op het kaartje hierbeneden. Deze afspraak houden we aan tot nader bericht (vermoedelijk) begin mei. Dit is zo afgesproken met de afvalophalers van Limburg.net.

kaartje

Week 15: 12 - 16 april   

 • Plaatsen van de huisaansluitingen (riolering) in de Merisstraat.
 • Rioleringswerken Augustijnerstraat.
 • Opbraak tijdelijk asfalt Hoogstraat fase 1.
 • Funderingswerken en bestratingswerken kruispunt Hoogstraat/Meinestraat.
 • Afwerken Opitterstraat.
 • Aannemer APK voert voorbereidende werken voor een middenspanningsleiding uit van de Kloosterstraat naar de Markt.
 • Het plaatsen van de Heras hekken in de Kloosterstraat en de Markt, voor het creëren van veilige wandelverbindingen, zal vrijdag 16 april uitgevoerd worden. Na het plaatsen van deze hekken is de Kloosterstraat afgesloten voor het autoverkeer.
 • Via de Gerdingerstraat(de rijrichting wordt vanaf vrijdagnamiddag 16 april tijdelijk omgekeerd) zal er plaatselijk verkeer mogelijk zijn in de Gerdingerstraat en Nieuwstadstraat. Er zal eveneens een tijdelijke laad-en loszone voor leveranciers en bewoners (boodschappen) op de Markt (voor het oudste stadhuis) en in de Gerdingerstraat voorzien worden.

Week 16: 19 - 23 april   

 • Afronden rioleringswerken Augustijnerstraat.
 • Vanaf 21 april starten de rioleringswerken Hoogstraat fase 3, vanaf De Potter richting Kloosterstraat.
 • Controle en herstelling riolering Hoogstraat fase 1.
 • Funderingswerken Hoogstraat fase 1.
 • Start bestratingswerken Hoogstraat fase 1.
 • Planten bomen en leilinden Opitterstraat.

Aanplantingen  

 • Enkel in de Opitterstraat worden dit plantseizoen de voorziene bomen en leilinden geplaatst.
 • Het planten van de bomen op het Vrijthof en Meinestraat is om diverse redenen (boomziekte, plantmaat, bouwwerken) uitgesteld tot het volgend plantseizoen.