Vlaamse contactopvolging sms't hoogrisicocontacten

stijgende cijfers 

Het aantal besmettingen in Vlaanderen stijgt helaas fors dag na dag. De Vlaamse contactopvolging blijft alle besmette personen systematisch opbellen, met een hoog en snel bereik. De grote toename van het aantal besmette personen vertaalt zich echter ook in een nog grotere en snellere toename van het aantal hoogrisicocontactpersonen dat verwittigd moet worden door de contactopspoorders.

sms’en naar hoogrisicontacten

Om ook deze contactpersonen allemaal snel te blijven informeren over hun quarantaine en test, zal de contactopvolging in de loop van vandaag sms’en sturen in plaats van hen op te bellen, net zoals in Brussel en Wallonië al gebeurde. De contactopvolging sms't altijd vanuit het nummer 8811. De besmette personen worden wel allemaal gebeld, en ook mensen zonder mobiel nummer. 

hoogrisico

Hoogrisicocontacten zijn personen waarvan een besmet persoon aangeeft er langer dan 15 minuten contact mee te hebben gehad op een afstand minder dan 1,5 meter.  Hoogrisicocontacten die niet gebeld worden door de contactopspoorders, zullen 3 sms’en krijgen met verdere instructies over de maatregelen die ze moeten volgen.

laagrisico

Om prioriteit te geven aan het snel bereiken van het fors stijgende aantal besmette personen en hoogrisicocontacten, belt de contactopsporing sinds vandaag niet meer naar de laagrisicocontactpersonen van een besmette persoon. Die krijgen ook geen sms. Laagrisicocontactpersonen hebben een contact gehad met de patiënt, maar minder dan 15 minuten of op voldoende afstand. Voor hen was het advies om waakzaam te zijn voor symptomen, afstand te houden en contacten te beperken. 

opgelet voor fraudeurs  

Met het hoge aantal besmettingen krijgen heel wat mensen een telefoon of huisbezoek van het contactonderzoek. Het Agentschap Zorg en Gezondheid krijgt meldingen van fraudeurs, personen die zich valselijk voordoen als een contactonderzoeker, om bankgegevens te verkrijgen. Hoe kan je echt contactonderzoek herkennen?

1. kijk naar het telefoonnummer 

  • De contactonderzoekers gebruiken altijd hetzelfde vaste nummer: 02 214 19 19. Als je dus opgebeld wordt door een ander nummer, dan is dat niet de contactopvolging. 
  • Je kan ook sms-berichten ontvangen, die komen van het nummer 8811

Je kan beide nummers nu al in je telefoon opslaan onder de naam 'corona-contactopvolging'. Dan herken je het nummer meteen wanneer je opgebeld zou worden.

2. let op de info en vragen

  • Als je positief test en wordt opgebeld om te vragen met wie je allemaal contact hebt gehad, dan zal de persoon aan de andere kant van de lijn al bepaalde informatie over je hebben. De telefonist heeft van je huisarts je naam, telefoonnummer en je geboortedatum.
  • De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor je ziekteklachten begon te krijgen tot het moment waarop je in isolatie bent gegaan. Dus je zal nooit vragen krijgen over bijvoorbeeld vorig jaar.
  • We zullen nooit vragen naar iemands bankgegevens of tijdstippen waarop hij wel of niet thuis is.

Vind je de vragen raar en herken je het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denk je te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dat aan de politie.