voorbereidende werken ontgraving kerkhof Bree centrum

In kader van de ontruiming van de graven met vervallen concessie op het kerkhof van Bree centrum, start de Technische dienst vandaag met de voorbereidende werken. 

Deze werken bestaan uit:

  • het wegnemen van blauwe kiezel op het oude deel van het kerkhof
  • recuperatie van waardevolle elementen van graven waarvan de concessie verlopen is, met de bedoeling deze materialen te hergebruiken voor de restauratie van historisch waardevolle graven
  • wegnemen van natuursteen elementen met de bedoeling deze te hergebruiken in de nieuwe aanleg

De effectieve ontgravingen starten door de aannemer op 16 augustus.