vrijwilligers gezocht voor pretriagepost

Wij kregen een berichtje vanuit de triagepost op het Stift dat er een dringende nood is aan nieuwe vrijwilligers. Studenten die de afgelopen weken kwamen helpen bereiden zich nu voor op examens, andere vrijwilligers keren terug naar hun vaste job.

Het medische personeel in de triagepost kan jouw hulp erg goed gebruiken! Vrijwilligs ondersteunen met administratieve en praktische taken om de patiëntenstroom veilig en vlot te ontvangen. (bijvoorbeeld deur openen, onthaal, …) Uiteraard krijg je hiervoor het nodige beschermende materiaal. Meer info en aanmelden kan via breezorgt@bree.be. Dankjewel alvast!

Ook een hele dikke dankjewel aan de eerste lichting hardwerkende en gulle vrijwilligers die hun tijd en energie in dit project staken de afgelopen weken! Jullie hulp maakte écht een verschil!