vuurwerkverbod tijdens de feestdagen

In het kader van de huidige coronamaatregelen besliste de federale regering om een algemeen vuurwerkverbod op te leggen. Dit om het risico op samenscholing te vermijden, en om het zorgpersoneel niet extra te belasten met mogelijke ongevallen veroorzaakt door vuurwerk. Deze richtlijnen zijn ook terug te vinden in het ministerieel besluit. 

Het gebruik van de volgende pyrotechnische artikelen is verboden, zowel op privaat domein als in de openbare ruimte:

  • vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4 zoals bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen;
  • de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van de categorieën T1 en T2 zoals bedoeld in het voormelde koninklijk besluit;
  • andere pyrotechnische artikelen van de categorieën P1 en P2 zoals bedoeld in het voormelde koninklijk besluit.

Daarnaast is het verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken.

Bedankt om hier rekening mee te houden.