waarschuwing voor hittegolf

Zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. Deze week waarschuwt het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid voor de risico's die hiermee gepaard gaan. Dit geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen. We vertellen je graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen om problemen te voorkomen.

De effectieve warmteperiode met erg warme dagen start op woensdag 5 augustus. De voorspellingen van het KMI verwachten hoge temperaturen van 30°C en meer. 

Welke gezondheidsklachten kan je krijgen bij erg warme dagen? En wat doe je best?

Bij zeer warme omgevingstemperaturen kunnen zich een aantal plotse probleemsituaties voordoen. We denken aan uitdroging, zwelling door warmte (warmte-oedeem), warmtekrampen, uitputting door hitte, hitteslag of zelfs hitteberoerte. Hitte kan dus schadelijk zijn voor de gezondheid. Een hitteberoerte kan zelfs dodelijk zijn. Vooral bij een hoge vochtigheidsgraad kan de lichaamstemperatuur snel stijgen, ook al is de omgevingstemperatuur niet extreem hoog. Wat kan je best doen? Lees hier meer over de aanpak van deze probleemsituaties.

COVID-19 en warme dagen

Het coronavirus SARS-CoV-2 is een nieuw virus waarbij heel wat zaken nog onbekend zijn. We proberen de informatie van belangrijke wetenschappelijke instituten zoals de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO) zo goed als mogelijk op te volgen.

Denk er alvast aan dat personen met COVID-19 nog steeds extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten én dat personen met hittestress extra kwetsbaar zijn voor het SARS-CoV-2-virus. Nieuwe inzichten over warmte en het coronavirus vind je hier

Bereid je voor!

Daarom vragen we iedereen om reeds nu al de nodige maatregelen te nemen om jezelf en kwetsbare personen in je omgeving te waarschuwen en te beschermen tegen de voorspelde hitte. Deze 3 links zetten je alvast op weg met de basisvoorzorgen.

Zorg goed voor elkaar en ook voor jezelf!