Wat met huisvuilophaling tijdens de wegenwerken in het centrum?

Wanneer de werkzaamheden in je straat volop bezig zijn, kunnen de voertuigen van huisvuilophaler Limburg.net niet aan je voordeur passeren. Daarom vragen we aan de bewoners om gedurende die periode hun huisvuil steeds op de dag van de ophaling vóór 7.00 u 's morgens buiten aan hun woning te plaatsen. In Bree gebeurt deze ophaling steeds op maandagochtend. Eénmaal per maand wordt het karton opgehaald op woensdag.

Hoe geraakt het huisvuil opgehaald?

Aannemer Hoogmartens zal met een bandenkraan de ophaling van deur tot deur uitvoeren en het huisvuil op een afgesproken plek op de kleine ring klaarzetten voor de ophaling door Limburg.net. Dit geldt zowel voor:

  • restafval in grijze of bordeaux zak
  • pmd in blauwe zak
  • groene gft container: staart + huisnummer aanduiden
  • karton: 1 x per maand op woensdag

Opgelet: voor de groene gft-containers wordt uitdrukkelijk gevraagd om je straat en huisnummer duidelijk leesbaar aan te brengen met een stift of etiket. Enkel zo kunnen de medewerkers de juiste gft-container aan de juiste woning terugplaatsen, nadat ze geledigd zijn.

Voor wie geldt dit?

Voor de huidige fase van de werken betekent dit dat de bewoners van de Meinestraat, Hoogstraat fase 1 en Vaesstraat kunnen rekenen op deze manier van werken. Aannemer Hoogmartens zal het huisvuil van deze 3 straten op respectievelijk de Stationswal (voor Hoogstraat fase 1), Grauwe Torenwal (voor Vaesstraat) of Witte Torenwal (voor Meinestraat) plaatsen.

In de latere fases zal steeds op dezelfde wijze gewerkt worden. Dat wil zeggen dat de aannemer het huisvuil steeds rond 7.00 u ophaalt aan de woningen die in de werfzone liggen, en het op de kleine ring plaatst voor Limurg.net. De groene gft-containers worden steeds aan de woningen terug geplaatst door de aannemer.