online aanvragen inname van het openbaar domein

aanvrager
type persoon
inname openbaar domein
gewestweg
1 parkeerplaats = 12 m²
aard van de oppervlakte
periode inname
afsluiten rijweg
Bekijk hier het reglement en de tarieven.