kortingen en tegemoetkomingen bij het inschrijvingsgeld voor de Academie

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt € 84 voor jongeren van 2003 en later.

Een verminderd tarief wordt toegepast bij:

  • Het tweede of volgend kind(eren) uit hetzelfde gezin (= hetzelfde adres) die tevens beneden de 18 jaar zijn. Voor hen is het inschrijvingsgeld € 60 p.p.
  • Kies je voor een tweede opleiding (bv. muziek EN beeldende kunst), dan betaal je voor de tweede opleiding € 45.

Het inschrijvingsgeld voor jongvolwassenen (leeftijd tussen 18 en 24 jaar) bedraagt € 150.

Het inschrijvingsgeld voor volwassen vanaf 25 jaar bedraagt € 335.

Daarnaast bestaat er een verminderd tarief om andere redenen, zoals werkloosheid, invaliditeit bestaansminimum... Een dergelijke vermindering kun je enkel aanvragen als je een rechtsgeldig attest kunt voorleggen. Dit attest kun je aanvragen bij de VDAB of OCMW. In dat geval bedraagt het inschrijvingsgeld voor jongeren van 2003 en later € 60.

Ook bestaat de mogelijkheid een tussenkomst aan te vragen voor vrijetijdsactiviteiten zoals lidgeld, inkomgelden, materialen. Deze tussenkomst is mogelijk voor inwoners uit Bree die onder een van de volgende doelgroepen behoren, én die max € 6.200 spaargeld hebben.

  • personen die een leefloon, gelijkgestelde steun (inkomensvervangende tegemoetkoming/IVT en IGO) of andere/aanvullende steunverlening ontvangen vanwege het OCMW, financiële moeilijkheden ondervinden ten gevolgevan de COVID-19 crisis
  • personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanwege de mutualiteit
  • personen die een budgetmeter gas en/of elektriciteit hebben
  • personen die een sociale en/of financiële begeleiding volgen bij de sociale dienst
  • personen die over beperkte financiële middelen beschikken waarbij het inkomen niet hoger is dan het bedrag sociaal vitaal minimum aan 100% (rekening houdende met het volledige bedrag van huur) (dit bedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling)

Indien je hiervoor in aanmerking denkt te komen, moet je zelf contact opnemen met het OCMW. Ben je gekend bij het OCMW, vraag je naar je maatschappelijk assistente. Anders kun je mailen naar joke.baselet@bree.be of bellen naar 089 84 85 50.