alle maatregelen rond het corona-virus 18/3

De Nationale Veiligheidsraad besloot woensdag 17 maart 2020 om de bestaande maatregelen te verstrengen. Deze beslissingen werden genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Onze eerste prioriteit is nog steeds de bescherming van de volksgezondheid en de kwetsbare personen in onze samenleving.

De nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12.00 u en blijven van kracht t.e.m. minstens 5 april 2020.

De laatste updates kan je ook steeds hier vinden. 

Wat betekent dit nu voor Bree?

Blijf binnen!

Om de verspreiding tegen te gaan blijf je maximaal thuis om persoonlijk contacten te beperken. Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • voedingswinkel
 • dokter
 • apotheek
 • postkantoor
 • bankautomaat
 • benzinestation
 • hulp bieden aan kwetsbare personen

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen…) worden aanbevolen, maar alleen met gezinsleden of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn. Dit wil zeggen dat je 1,5 meter afstand moet bewaren. Elke bijeenkomst is verboden.

Beperkte dienstverlening

Onze gebouwen zijn gesloten, maar de stadsdiensten blijven aan de slag om de basisdienstverlening te garanderen. Wij zijn enkel open op afspraak, je kan ons bereiken via het algemeen nummer 089 84 85 00 of centralebalie@bree.be. Een groot deel van onze dienstverlening kan je ook online vinden op www.bree.be.

De volgende gebouwen zijn gesloten minstens t.e.m. 5 april:

 • Het stadhuis
 • De Zeepziederij
 • Het Ontmoetingscentrum en het Pensionaat
 • De bibliotheek.
 • Zwembad De Sprink
 • De stedelijke sporthallen
 • De Academie
 • De jeugddienst en het Stadsmuseum in het oud stadhuis
 • Het Sociaal Huis
 • De technische dienst
 • Het Mariahof: Natuurpunthuis en Natuureducatief centrum
 • Onze verhuurzalen zoals De Barrier, Itterdal, Auwelke en ‘t Sjeepke op de Boneput
 • Onze speeltuinen, het skatepark en de Finse Piste
 • Het containerpark

Onze kinderopvang blijft voorlopig ook nog open.

Scholen

De lessen werden opgeschort vanaf vrijdag 13/3. Er zal kinderopvang worden voorzien voor kinderen van medisch en gezondheidspersoneel of kinderen die enkel door ouderen of kwetsbare groepen opgevangen kunnen worden.

Informatie voor directies en administraties, onderwijspersoneel en ouders vind je hier

Nog andere vragen? Dan kan je terecht bij callcenter Corona & Onderwijs op 02 553 27 46 (tussen 8.00 u en 17.00 u).

Kinderopvang Holder De Bolder

Wij blijven voor- en naschoolse opvang voorzien. De school organiseert tijdens schooluren opvang. De normale openingsuren en afspraken blijven dus gelden.

Wij vangen enkel kinderen op waarvan de ouders werken in de gezondheidssector of een beroep hebben in de veiligheidssector. Ook wordt er opvang voorzien voor kinderen die enkel door grootouders opgevangen kunnen worden.

Schrijf je kind tijdig in als je opvang nodig hebt. Zo kunnen wij ook het juiste aantal personeelsleden inzetten. Annuleer tijdig als je geen opvang meer nodig hebt. Laat je kind niet brengen en/of ophalen door de grootouders. Zij zijn de grootste risicogroep.

Wij voorzien 's middags geen soep en geen middagopvang meer (scholen schorten immers lessen op). Ook kunnen de kleinste kleutertjes niet meer komen slapen.

Is je kind ziek? Laat het dan thuis. Dit om verdere besmetting tegen te gaan.

Kinderopvang 't Wiekernestje 

Kinderdagverblijf 't Wiekernestje blijft open. Laat je kind niet brengen en/of ophalen door de grootouders. Zij zijn de grootste risicogroep. Personen die niet in de kinderopvang moeten zijn, wordt de toegang geweigerd. 

Extra maatregelen i.v.m. ziekte: bij koorts vanaf 38,5° wordt gevraagd je kind thuis te houden of op komen te halen in de opvang.

Om praktische redenen vragen we ouders die opvang nodig hebben dit te bevestigen via mail naar kinderdagverblijf@bree.be

Woonzorgcentra: WZC Gerkenberg, rusthuis de Boneput, Covida

Er geldt een algemeen bezoekersverbod. Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper...), stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken. Er worden geen externe evenementen georganiseerd.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg gaat gewoon verder, zeker huisartsen en tandartsen. Kinesisten en vergelijkbare werken beter op afspraak en nemen hygiënemaatregelen.

Evenementen

Alle recreatieve evenementen en activiteiten worden geschrapt minstens t.e.m. 5 april, ongeacht of ze openbaar of privé zijn, ongeacht de grootte en het aantal personen.

Handelszaken en horeca

Alle niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van krantenwinkels, kappers (1 klant per keer) en nachtwinkels (open tot 22.00 u). Alle voedingswinkels, apotheken en speciaalzaken voor dierenvoeding blijven geopend. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

Cafés, discotheken en restaurants blijven dicht. De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

Kappers, schoonheidsspecialisten en medische pedicure kunnen eveneens blijven werken op afspraak en mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen.

Vrijdagmarkt

Alle markten worden gesloten, zo ook onze vrijdagsmarkt. Enkel markten die essentieel zijn voor voedingsvoorziening mogen doorgaan, maar wij hebben genoeg supermarkten in de buurt om dit te voorzien. Op onze markt kan social distancing kan niet gegarandeerd worden.

Recyclageparken en huisvuilzakken 

De recyclageparken van Limburg.net sluiten op bevel van de overheid, dus ook het park in Bree. 

Ook de inzameling van asbest op de recyclageparken en de ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld. Door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplegend personeel worden de persoonlijke beschermingsmiddelen die voorzien werden voor de huis-aan-huis ophaling van asbest via de gezondheidsinspectie ter beschikking gesteld van het verplegend personeel. 

Doordat de dienstverlening in ons stadhuis beperkt is tot het minimum, kan je hier voorlopig niet meer terecht voor het ophalen van je huisvuilzakken. Dit kan in Bree enkel nog bij de AD Delhaize en de Carrefour Market. Haal enkel je quotum huisvuilzakken af als je geen voorraad meer hebt.

Heb je nog voldoende huisvuilzakken in voorraad?  Haal deze dan later in het jaar af.  Zo vermijd je nu onnodige contacten. Het afhalen is nog mogelijk tot en met 31 december 2020.

Erediensten

Alle erediensten zijn afgelast minstens t.e.m. 5 april. Dit betekent dat ook de diensten in de kapel van het stadhuis ook niet zullen doorgaan.

Huwelijken/begrafenissen

De kerkelijke huwelijken worden afgelast. Burgerlijke huwelijken kunnen wel, mits het in acht nemen van voorzorgsmaatregelen en in beperkte kring. Feestzalen of restaurants worden gesloten.

Begrafenissen kunnen plaatsvinden in intieme kring (ook de plechtigheid). Geen koffietafels, tenzij thuis in intieme kring. Deze uitzondering wordt toegestaan wegens medische/hygiënische redenen en het menselijk aspect van deze gebeurtenis. 

Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring. Wanneer alle maatregelen voorbij zijn, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Het wordt zo georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd. Dit kan door de reizigers te verdelen per rij en per kant van de voertuigen, zoals je hier kan zien.

Meer info vind je hier. 

Reizen naar het buitenland

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden. Voor die mensen die werken in het buitenland: dit is een essentiële verplaatsing naar het buitenland en blijft dus mogelijk! Op vakantie gaan of shoppen zijn daarentegen géén essentiële verplaatsing en dus verboden.

Middenstand en ondernemers

Veel bedrijven en ondernemers hebben vragen over de impact van het coronavirus. Om duidelijke informatie beschikbaar te stellen aan alle ondernemers, zijn al die vragen gebundeld op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Daarnaast kan je met vragen ook terecht bij het contactcenter van VLAIO, telefonisch of via Whatsapp, op het nummer 080 02 05 55.

Ook Voka Limburg opende een meldpunt voor ondernemers met vragen over corona. Je kan terecht bij Kenneth Stulens via kenneth.stulens@voka.be of 011 56 02 00.

Meeuwerkiezel en Maaseikerbaan

De start van de aanleg van de vrijliggende fietspaden en de rioleringswerken op de N76 Meeuwerkiezel in Bree, tussen Gerkenberg en de grens met Wijshagen (Oudsbergen), wordt voor onbepaalde duur uitgesteld omwille van de coronacrisis.

Ook de geplande infovergadering op woensdagavond 25 maart in de Kim Clijsterszaal van het stadhuis wordt geannuleerd. Wij bekijken de komende periode of en wanneer we een nieuwe infovergadering kunnen en mogen organiseren.

Mogelijks zal de aannemer wel nog enkele bomen verwijderen met het oog op het broedseizoen dat begin april start. Alle andere werken, te beginnen met het bouwrijp maken eind maart, worden dus uitgesteld tot er meer duidelijkheid is.

Meer info vind je op onze website.

Ook de werken aan de Maaseikerbaan/Breeërweg N721 tussen Opitter en Neeroeteren worden voor onbepaalde duur worden stopgezet.

De werf wordt deze week in alle veiligheid stilgelegd. Alle werfputten worden aangevuld en de opritten van de bewoners worden aangelegd zodat woningen met de auto bereikbaar zijn. Machines en werfmateriaal worden aan de kant gezet of opgeborgen. Ook de signalisatie, zowel in de werfzone als op de omleidingsroutes, wordt gecontroleerd.

De huidige verkeersmaatregelen blijven gelden. Er blijft met andere woorden uitsluitend eenrichtingsverkeer mogelijk van Neeroeteren naar Opitter.

Meer info vind je op onze website.

Heb je ondertussen nog vragen? Contaceer dan de bereikbaarheidsadviseur van AWV, Frederik Bronckaerts, via frederik@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.

Hygiënische richtlijnen

In het belang van de gezondheid van alle inwoners, jong en oud, blijven de hygiënische richtlijnen van kracht:

 • Regelmatig en goed je handen wassen
 • Vermijd handen geven
 • Bedek mond en neus bij hoesten/niezen en doe dit in je elleboog
 • Vermijd nauw contact en raak je gezicht niet aan
 • Vermijd zieke mensen
 • Blijf thuis als je zelf ziek bent
 • Bij twijfel raadpleeg je steeds je huisarts telefonisch

Heb je nog vragen?

De federale overheid geeft officiële en actuele informatie.

 • www.info-coronavirus.be
 • 0800 146 89
 • info-coronavirus@health.fgov.be

We hopen op jullie begrip voor deze maatregelen om onze volksgezondheid te beschermen. Samen gaan we de strijd aan tegen het coronavirus!